Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

Valberedningen föreslår Peter Hellberg till ny förbundsordförande för Unionen samt Victoria Kirchhoff och Theres Sysimetsä till förste respektive andre vice ordförande.

Om drygt en månad är det dags för Unionens femte kongress och idag, den 15 september, lämnar en enig valberedning sitt förslag till ny styrelse. Det är sedan tidigare känt att nuvarande ordförande, Martin Linder, inte ställer upp för omval. Ett beslut som grundar sig på att Martin landat i att det är dags att efter åtta år som förbundsordförande och innan dess fyra år som vice förbundsordförande ställa sin plats till förfogande.  

– Martin är och har varit en viktig del av Unionens arbete och både jag och hela valberedningen har självklart full respekt för beslutet att inte ställa upp för omval efter tolv år i ledningsfunktion varav åtta som förbundsordförande. Vi känner oss trygga med att det förslag som nu ligger på bordet kommer innebära bästa möjliga förutsättningar för arbetet med att fortsätta leda Unionen och förbundets utveckling kommande kongressperioder.” säger Peter Bording, valberedningens ordförande.

Det här är valberedningens förslag: 

Presidiet 

 • Peter Hellberg, Förbundsordförande, 57 år, Unionen, Stockholm - Nyval 
 • Victoria Kirchhoff, 1:e vice ordförande, 55 år, Sparbanken Syd, Sydväst - Nyval 
 • Theres Sysimetsä, 2:e vice ordförande, 45 år, Arbetssökande, Stockholm - Nyval 

Victoria Kirchhoff, Peter Hellberg, Theres Sysimetsä

  Förbundsstyrelsens ledamöter  

  • Annika Salomonsson, 51 år, Ericsson AB, Stockholm - Omval 
  • Christina Balder, 39 år, Plasman Sverige AB, Göteborg - Omval 
  • Hans Lindau, 56 år, Ellos AB, SjuHall - Omval 
  • Henrik Vahldiek, 48 år, Atea Logistics AB, Småland - Nyval 
  • Jonny Hilbert, 42 år, SKF Sverige AB, Göteborg - Nyval 
  • Kenneth Lund, 57 år, Borealis AB, Göteborg - Omval 
  • Martin Johansson, 56 år, SAS Ground Handling Sweden AB, Stockholm - Omval 
  • Robin Olofsson - 37 år, H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm Nyval 
  • Sen Kanner, 30 år, Klarna Bank AB, Stockholm Nyval 
  • Ulrika Johansson. 52 år, Gestamp HardTech AB, Norrbotten - Omval 

  Förbundsstyrelsens suppleanter i denna ordning 

  • Edvin Arnby Machata, 37 år, Rädda Barnen, Sydväst - Nyval 
  • Crystalór Larissa Lawson, 30 år, Boozt Fashion AB, Sydväst - Nyval 
  • Mikael Norrby, 39 år, Boliden Rönnskär, Västerbotten – Nyval 

  Ställer inte upp för omval: 

  Martin Linder 
  Mikael Hansson 
  Stefan Carlsson 

  En förbundsstyrelse med bredd och mångfald

  – Valberedningens arbete har pågått under hela kongressperioden och innefattat besök och diskussion av valfrågor i samtliga av Unionens regioner och vi har deltagit på förbundsstyrelsemöten samt haft kontinuerlig kontakt och löpande avstämning med nuvarande ledamöter, berättar Peter Bording. 

  Det förslag som nu enhälligt läggs fram av valberedningen grundar sig på resultatet av detta arbete och syftar till att få en förbundsstyrelse med bredd och mångfald vad gäller bransch, kompetens, erfarenhet, kön, ålder och bakgrund jämte egenskaper som social förmåga, mod, ledarskap och handlingskraft.

  – Vi har lagt stor kraft vid att få in många nomineringar vilket vi också fått vilket är glädjande och tyder på stort engagemang. Det gör också att vi har ett ovanligt stort antal personer som stått till förfogande och det är viktigt att poängtera att valberedningens förslag inte handlar om att välja bort utan se till att det blir en sammansättning av personer som utifrån egenskaper, kompetenser och erfarenheter blir en så komplett styrelse som möjligt, säger Peter Bording.

  Peter Bording
  Peter Bording, valberedningens ordförande

  Valberedningens arbete

  Vill du veta mer om hur valberedningen har jobbat under kongressperioden? Här berättar valberedningens Charles Björklund mer om hela processen. 

  Lär känna personerna i valberedningens förslag!

  Vill du veta mer om personerna som föreslås att leda ditt fackförbund? I valberedningens underlag finns korta intervjuer med allihop. Här ser du också vilka som är föreslagna till de övriga valen på kongressen. Logga in för att ta del av underlagen.

  Hjälp oss göra Unionen bättre

  Hjälpte informationen på denna sida dig?

  Betyg