Hållbara inköp och upphandling

Varje organisation har miljömässig, social och ekonomisk påverkan. Vilka krav man ställer vid inköp och upphandling är kraftfulla instrument för alla organisationer som vill sköta sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och bidra till en hållbar utveckling.

Ska företaget anses som hållbart måste hela värdekedjan leva upp till samma standard. Brister hållbarhetsarbetet i en av länkarna påverkar det samtliga aktörer i kedjan på ett negativt sätt.

Nedan hittar du fördjupande kunskap kring vad det är viktigt att ditt företag/organisation är medveten om för att kunna genomföra hållbara inköp av varor och tjänster.

Offentliga upphandlingar:

Upphandlingar av privata aktörer:

  • En handledning vid inhyrning av konsulter och bemanningsbolag  har tagits fram gemensamt av Unionen, IF Metall, Livs och Sverige Ingenjörer. I den finns tips för att du som förtroendevald ska kunna säkerställa bra arbetsvillkor på arbetsmarknaden även för denna grupp. 
    Pdf - Handledning för förtroendevalda - påverka och förhandla om inhyrning
  • Checklista för hållbara tjänsteresor ger lämpliga utgångspunkter när en organisation ska ta fram eller uppdatera en resepolicy, även om det inte finns någon mall för resepolicyer som passar för alla. Varje organisation har sina särdrag, vilket bland annat innebär att omfattning och karaktär på resande, övernattningar etcetera varierar. 
    Hållbara inköp och upphandling

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg