Hållbara inköp och upphandling

Varje organisation har miljömässig, social och ekonomisk påverkan. Vilka krav man ställer vid inköp och upphandling är kraftfulla instrument för alla organisationer som vill sköta sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och bidra till en hållbar utveckling.

Ska företaget anses som hållbart måste hela värdekedjan leva upp till samma standard. Brister hållbarhetsarbetet i en av länkarna påverkar det samtliga aktörer i kedjan på ett negativt sätt.

Nedan hittar du fördjupande kunskap kring vad det är viktigt att ditt företag/organisation är medveten om för att kunna genomföra hållbara inköp av varor och tjänster.

Offentliga upphandlingar:

Upphandlingar av privata aktörer:

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg