Verktyg för förtroendevalda

Vi vill att det ska vara enkelt för er i klubbstyrelsen och för dig som arbetsmiljöombud eller arbetsplatsombud att kommunicera med medlemmarna på er arbetsplats och administrera medlemsuppgifter. Läs om de praktiska verktyg som du som förtroendevald har tillgång till.

Rött skrivbord med tangentbod

Oavsett om du vill kommunicera med medlemmarna på din arbetsplats eller om du administrerar medlemsuppgifter ska detta kunna ske på ett enkelt sätt, utan att behöva ta onödig tid som skulle kunna användas för medlemmarnas bästa. Du hittar verktygen när du loggar in, under Mitt uppdrag

Mitt Uppdrag

Här hittar du praktiska verktyg och checklistor som underlättar i din roll som förtroendevald.

Administrera medlemmarnas uppgifter

Medlemmar är din ingång för att administrera medlemmarnas uppgifter och förtroendeuppdrag . Här kan du söka ut vissa grupper av medlemmar och ta ut medlemslistor.

Du kan också:

  • Mejla medlemmarna direkt från din medlemslista
  • Flytta dem mellan sektioner och arbetsställen
  • Lägga till och ta bort medlemmar från arbetsplatsen

Kommunicera med medlemmarna

Kommunicera är ingången du använder under Mitt uppdrag för att få ut viktig information till medlemmarna på din arbetsplats. Medlemmarna ser det du har publicerat i ett nyhetsflöde när de loggar in under Unionen på min arbetsplats. Det kan vara nyheter eller inbjudningar till informations- eller medlemsmöten. Det är också här du kan lägga upp information om hur det fackliga arbetet är organiserat på arbetsplatsen och era kontaktuppgifter.  

Här kan du även enkelt skapa och skicka ut enkäter för att få svar på vilka frågor medlemmarna tycker är viktigast på er arbetsplats. 

Lägg upp dokument

Dokument är ingången du använder under Mitt uppdrag för att skapa inbjudningar, protokoll med mera utifrån färdiga mallar. Det du vill spara laddar du upp i dokumentbiblioteket för att lätt kunna ha tillgång till det senare. Med verktyget är det också lätt att dela dokument med olika grupper och att samarbete kring ett gemensamt dokument.

Har du frågor kontakta 0770-870 870, knappval "teknisk support", alternativt mejla mittuppdrag@unionen.se

Du som medlem ska känna dig trygg med att kontakta Unionen. Vi använder därför Mobilt BankID för elektronisk identifiering på telefon.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg