Försäkringsinformatör i klubben

Som försäkringsinformatör hjälper, bevakar och väcker du intresset för försäkringsfrågor.

Som försäkringsinformatör:

  • svarar du på frågor om bland annat vad som händer med försäkringsskyddet vid långvarig sjukdom eller arbetsskada.
  • informerar du om allmänna lagar eller om det kollektivavtalade skyddet förändras på något sätt.
  • sprider du information om och uppmuntrar dina arbetskamrater att delta i de informationsträffar som arrangeras av försäkringsinformatörerna på Unionens regionkontor .
  • tillsätts på en tre års period och väljs vid klubbens årsmöte . Du kan som försäkringsinformatör även adjungeras till klubbstyrelsen.

Utbildning för dig som är försäkringsinformatör

Som försäkringsinformatör är det bra om du har gått Unionens fackliga grundkurs. Under kurser och aktiviteter hittar du när ditt regionkontor har nästa kurstillfälle.

Unionens regionkontor anordnar speciella träffar för försäkringsinformatörer och förtroendevalda. Till dessa träffar kommer du att få en inbjudan.

PTK har utbildning inom området lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar. Utbildningen vänder sig till dig som är försäkringsinformatör på arbetsplatser där tjänstemännen omfattas av Industrins och handelns tilläggspension ( ITP ). Mer information och anmälan finns på www.ptk.se.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?