Medlemsmöte

Ett framgångsrikt fackligt arbete är ofta beroende av engagerade medlemmar som deltar i diskussioner och beslut. Därför är en av dina uppgifter som förtroendevald att skapa bra förutsättningar för dialog och delaktighet. Medlemsmötena är viktiga för att uppnå detta.

Bjud in Unionens medlemmar på arbetsplatsen till medlemsmöten minst en gång om året. Passa på att prata om vilka frågor som är viktigast på er arbetsplats. Använd gärna en lunch eller fikapaus på jobbet om du tror att det gör det lättare för fler att komma. 

Marknadsför mötet

Se till att alla får inbjudan i god tid och sprid den på ställen där du vet att medlemmarna nås av informationen – exempelvis genom att logga in på Mitt uppdrag och skicka en inbjudan då ser medlemmarna det du har publicerat i ett nyhetsflöde. Du kan också sätta upp en affisch i fikarummet. Marknadsföring ökar chansen att få många deltagare på mötet.

Använd gärna vår affisch

Det finns också en brevmall som du kan använda

 Läs om de praktiska verktyg som du som förtroendevald har tillgång till.

Genomför mötet

Ett bra möte är ett möte där alla får möjlighet att vara med och påverka och lämna synpunkter – och där alla kommer till tals.

Presentera vilka aktiviteter som du/ni planerar för det kommande året. Om planen inte är färdig kan det vara ett bra tillfälle att diskutera verksamheten med medlemmarna.

Se till att värva medlemmar i samband med mötet. Målet med Unionens värvning är att vi ska bli fler för att vi tillsammans ska kunna förbättra och få ökat inflytande i arbetslivet. Ha alltid värvningsmaterial till hands när ni har möten. Du vet aldrig om en nyfiken blivande medlem finns i närheten.

Få mer tips och inspiration

I broschyren Engagerande möten kan du läsa mer om hur du skapar förutsättningar för bra medlemsmöten.

Hålla digitala möten

I åtta korta avsnitt får du tips och inspiration att hålla digitala möten. Du får bland annat veta lite om hur du kan synliggöra deltagarna, använda storytelling, ögonkontakt och lyssnandet som redskap. Men också hur du skapar nyfikenhet och tydlighet i dina digitala möten.

Mitt Uppdrag

Här finns verktygen som underlättar i din roll som förtroendevald.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg