En jämförande studie av vd:ars och styrelseordförandes syn på bonus.

I rapporten konstateras att styrelseordförandenas och vd:arnas syn på och inställning till bonus och vad som motiverar vd i jobbet stämmer väl överens. Bonus används i syfte att rekrytera och behålla, styra och kontrollera, samt för att motivera vd:n. Men i själva verket uppfylls sällan dessa syften.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej