TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 - ”Lyssna på oss som ska använda det”

Den här rapporten presenterar resultaten från Unionens undersökning av tjänstemäns IT-miljö 2014. För att möjliggöra kontinuitet har samma frågor ställts som tidigare år, men årets undersökning har utökats med två öppna frågeställningar. Genom att ge de svarande möjlighet att uttrycka sina uppfattningar med egna ord vill Unionen söka kunskap hos de som är experterna i sitt arbete, IT-användarna.

Rapport: TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014

Årets undersökning har en lösningsinriktad ambition. Det innebär att Unionen söker kunskap om hur IT-strul konkret kan minskas, som de svarande medlemmarna i Unionen ser det, samt om det finns svårigheter som Unionen inte har uppmärksammat tidigare. Outsourcing av IT-support lyfts fram som problematiskt av svarande.

Unionen har genomfört undersökningar av tjänstemäns IT-miljö sedan 2008. I undersökningen år 2014 framgår att IT-strulet fortsätter.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?