Rapport: Unionens mångfaldsrapport 2019

Unionens mångfaldsundersökning 2019 visar att organisationskulturen på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.

Denna rapports viktigaste slutsats är att mångfaldsarbetet på många arbetsplatser behöver prioriteras och intensifieras och att och högsta ledningen i ord och handling behöver ta ett större ansvar för mångfaldsfrågorna. 

En majoritet av respondenterna har en positiv inställning till mångfald på den egna arbetsplatsen samtidigt som endast fyra av tio anser att det bedrivs ett aktivt mångfaldsarbete av arbetsgivaren. Läs rapporten i sin helhet ovan.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg