Rapport: Politik för ökad trygghet bland egenföretagare

Socialförsäkringarna utformades i en tid då fast anställning var normen. För att behålla legitimiteten för det allmänna socialförsäkringssystemet och för att ge alla som arbetar ett rimligt ekonomiskt skydd vid inkomstbortfall, behöver försäkringarna förändras i grunden.

Här hittar du rapporten "Unionens politik för ökad trygghet bland egenföretagare" samt en checklista för egenföretagare med trygghetstips för dig som egenföretagare eller kombinatör.