Rapport: Plattformsekonomin och den svenska modellen

I den här rapporten föreslår Unionen en idé om hur plattformsekonomin kan utvecklas som en del av partsmodellen – där facken kan bidra positivt både för den som utför arbete genom plattformarna och för plattformarnas utveckling i sig.

Delningsekonomins möjlighet att kunna använda digitala verktyg för att bli mer effektiva i vårt resursutnyttjande har lockat till både debatt och kreativitet. Men utvecklingen av digitala lösningar har inte bara lett till en möjlighet att låna grannens släpvagn eller poola ideella resurser. En betydande del av den digitala kreativiteten har kommersiella drivkrafter och allt fler personer får hela eller delar av sin inkomst via arbete förmedlat via en digital plattform, som en del i det Unionen kallar plattformsekonomin.

I denna rapport presenteras en modell för hur regleringsfrågan för intermediära plattformar kan hanteras genom utvecklade avtalsförfaranden mellan arbetsmarknadens parter, och som syftar till att skapa ett effektivt, flexibelt och legitimt regelverk för den framväxande plattformsbaserade ekonomin och arbetsmarknaden. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg