Rapport: Kompetensutvecklingsbarometer 2016

Arbetslivet präglas i många branscher och yrkesroller av snabb utveckling och snabba förändringar. Kompetens som är högaktuell i en viss typ av verksamhet kan bli inaktuell imorgon. Rapporten visar även att andelen tjänstemän som har genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna sjunker successivt med stigande ålder.

Äldre i arbetslivet påverkas negativt av sin ålder när det gäller kompetensutveckling . Andelen som har genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna sjunker successivt med ökande ålder. Det framgår också att yngre premieras i högre grad för genomförd kompetensutveckling än vad äldre gör.
Även det privata livet har betydelse för kompetensutveckling . Mest främjande är det privata livet för tjänstemän i åldersgrupperna upp till 30 år (31 procent ser sin ålder som främjande). Störst hämmandeeffekt av sin ålder upplever de svarande som är mellan 31 till 40 år (25 procent).

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg