Rapport: Jämställda löner 2019

Löneskillnader mellan privatanställda tjänstemän på svensk arbetsmarknad och arbetet för jämställda löner.

Jämställda löner 2019

Bild rapport Jämställda löner 2019
Rapporten innehåller två delar. Den första delen är en fördjupning kring löneskillnader mellan privatanställda tjänstemän på svensk arbetsmarknad. Den andra delen belyser hur arbetsgivare arbetar med att skapa förutsättningar för en saklig lönesättning, i vilken utsträckning lönekartläggningar genomförs och dess effekter och i vilken utsträckning arbetet med lönekartläggningar genomförs i samverkan.

Undersökningen visar att lönekartläggning och analys är en effektiv metod för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

Rapporten innehåller även rekommendationer till Unionens förtroendevalda avseende arbetet med lönekartläggning och analys.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg