Rapport: Egenföretagande i Sverige – en regional analys

Mellan åren 2011 och 2015 ökade antalet egenföretagare i Sverige med drygt 10 000. De är viktiga för tillväxten, innovationerna och konkurrensen, men också för att landsbygden ska kunna leva. Ingen av de tio kommuner som återfinns i topp är en storstads- eller en storstadsnära kommun. Istället är det lands-/glesbygds- och/eller turisttunga kommuner med relativt få kommuninvånare som dominerar i toppen. Rapporten bygger på SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik med data från 2015 och uppdaterat i mars 2017.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg