Rapport: Avsiktsförklaring om etableringsjobb

Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att så kallat etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg