Stödmaterial på Almegas avtalsområden

Dessa partsgemensamma material är framtagna för att underlätta arbetet med dessa frågor på arbetsplatsen men kan behöva anpassas till företagens rutiner.

Underlagen är framtagna i ett partsgemensamt samarbete mellan Almega, Unionen, Akademikerförbunden och Journalistförbundet. Här hittar du:

  • Vägen framåt - partsgemensam vägledning vid arbetsbrist
  • En riktigt bra kompetensutveckling
  • En kort guide till lönesamtalet
  • En riktigt bra löneprocess
  • Ett riktigt bra lönesamtal
  • Ett jämställt arbetsliv
  • En guide för riktigt bra samverkan på arbetsplatsen

De kan tillämpas på Almegas avtalsområden. Här hittar du ditt kollektivavtal.

Vägen framåt - partsgemensam vägledning vid arbetsbrist (inom Almega)

En riktigt bra kompetensutveckling

Ett partsgemensamt material om företagets arbete med kompetensutveckling för tjänstemän inom ett företag i tjänstesektorn. Den riktar sig till arbetsgivarföreträdare, fackligt förtroendevalda och medarbetare.

Förhandla lön på Almegas avtalsområden

En kortfattad guide för att underlätta dialogen i lönesamtalet. Tanken är att både medarbetare och chef ska kunna använda guiden för att förbereda sig inför samtalet och använda den som stöd under lönesamtalet. Kan behöva viss anpassning till arbetsplatsens löneprocess.
En partsgemensam vägledning för lokala parter. Materialet riktar sig till er som är ansvariga för företagets löneprocess och lokala fackliga företrädare.
En partsgemensam vägledning för lönesättande chefer och medarbetare.
En vägledning för praktisk användning på företagsnivå för att underlätta för arbetsgivare och lokalfackliga organisationer att främja ett jämställt arbetsliv.
För att underlätta den lokala samverkan och belysa värdet av en konstruktiv dialog har Almega för sina medlemsföretag och Unionen, Akademikerförbunden samt Journalistförbundet för sina förtroendevalda tagit fram denna vägledning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg