Handledning: Föräldraledighet - Industrirådet

Handledningen är utformad för de förutsättningar som råder inom svensk industri.

Föräldraledighet - en handledning för dig i industrin

Parterna inom industrin har gemensamt tagit fram en handledning som ska utgöra ett hjälpmedel för såväl företag som lokala fackliga företrädare när det gäller att hantera frågor som har samband med bestämmelserna om föräldraledighet. Handledningen är utformad för de förutsättningar som råder inom svensk industri.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg