A-cirkulär - Pension & försäkring

A-cirkulär som berör olika aktuella frågor och situationer inom pension och försäkring.

Pension & försäkring

Detta meddelande innehåller en översiktlig genomgång av regelverket kring sjukpenning och sjukersättning. Vidare innehåller meddelandet information om vilket stöd medlemmar kan få från Unionen vid nekad sjukpenning eller sjukersättning.
Detta dokument beskriver hur Unionens företrädare (klubbar, arbetsplatsombud med förhandlingsmandat och ombudsmän) ska hantera en fråga om uteblivna eller felaktigt inbetalda ITP-premier.
Sedan 2013 kan en anställning som avslutats genom en överenskommelse, utan att en uppsägning har ägt rum, berättiga till avgångsersättning (AGE) under vissa förutsättningar.
Sjukförsäkringssystemet har de senaste åren genomgått omfattande förändringar.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?