A-cirkulär om GDPR

Här finns de A-cirkulär som är publicerade som stöd i GDPR-frågor.

A-cirkulär om GDPR

A-cirkulär 18.04 (PDF 235kb)
Företräda medlemmar i arbetsrättsliga tvister vid brott mot GDPR
A-cirkulär 18.02 (PDF 255kb)
GDPR – Dataskyddsförordningens påverkan på utväxling av underlag i förhandling m.m.
A-cirkulär 18.01 (PDF 192kb)
När arbetsgivare kallar till förhandlingar med anledning av GDPR m.m.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?