A-cirkulär - Arbetsrätt, uppsägning

A-cirkulär som berör olika aktuella frågor och situationer inom arbetsrätt och uppsägning.

A-cirkulär - Arbetsrätt, uppsägning

I detta cirkulär återfinns råd till lokala förhandlare vid förhandlingar i samband övertalighet, neddragningar och uppsägningar p.g.a. arbetsbrist. De viktigaste stegen i sådana förhandlingar beskrivs och det redogörs för en tänkt indelning i faser för att skapa en struktur i förhandlingarna.
Sedan 2013 kan en anställning som avslutats genom en överenskommelse, utan att en uppsägning har ägt rum, berättiga till avgångsersättning (AGE) under vissa förutsättningar.
I detta cirkulär återfinns råd till lokala förhandlare vid förhandlingar i samband med övertalighet, neddragningar och uppsägningar p.g.a. arbetsbrist. De viktigaste stegen i sådana förhandlingar beskrivs och det redogörs för en tänkt indelning i faser för att skapa en struktur i förhandlingarna.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?