A-cirkulär - Arbetsrätt, anställning

A-cirkulär som berör olika aktuella frågor och situationer inom arbetsrätt och anställning.

A-cirkulär arbetsrätt - anställning

Energiföretagens arbetsgivarförening EFA och Unionen har antagit ett avtal om yrkesintroduktion.
Detta cirkulär innehåller rekommendationer avseende ersättningar vid tjänsteresor. Rekommendationerna grundar sig på skatteverkets regler samt vad som är vanligt förekommande och kan med fördel användas som utgångspunkt för lokala förhandlingar om reseavtal.
Förbättringar på rehabiliteringsområdet, bl.a. regler om planför återgång i arbete
Regeringen föreslog i december 2015 förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. De träder i kraft den 1 maj 2016. Syftet med de nya reglerna är att hindra arbetsgivare att missbruka tidsbegränsade anställningar genom att stapla olika typer på varandra utan att anställningen övergår till en tillsvidareanställning.
Unionen och Almega har tvistat om anställningsformen allmän visstidsanställning enligt Lagen om anställningsskydd är tillåten enligt tjänstemannaavtalet. Arbetsdomstolen har i dom 2015 nr 50 tagit ställning i frågan till Unionens fördel vilket innebär att det nu är klargjort att allmän visstidsanställning inte får tillämpas på avtalsområdet. Detta är en handledning i hur ni bör hantera de eventuella medlemmar som är eller har varit anställda i allmän visstidsanställning.
Råd till klubbar och APO när arbetsgivaren inom avtalsområde Stål och metall aktualiserar försämrade villkor för medlemmar, så kallade "krisavtal".
I detta A-cirkulär beskrivs rättsläget rörande dessa situationer.
I detta cirkulär finns information om det nya regelverket vid utstationering av arbetstagare till Sverige som börjar gälla den 1 juni 2017.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?