Checklista: Mångfald - Etnisk tillhörighet

Etnisk tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. Det är ett samlingsnamn för en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (ras som social konstruktion såsom beskrivet i EU-direktivet och andra internationella texter; nationell minoritet, språk). Alla har rätt att själva definiera sin etniska tillhörighet. Av andra felaktigt uppfattad etnisk tillhörighet kan också leda till diskriminering.

Checklista: Mångfald - Etnisk tillhörighet
Etnisk tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen.
Det är ett samlingsnamn för en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg
eller annat liknande förhållande (ras som social konstruktion såsom beskrivet i
EU-direktivet och andra internationella texter; nationell minoritet, språk). Alla har
rätt att själva definiera sin etniska tillhörighet. Av andra felaktigt uppfattad etnisk
tillhörighet kan också leda till diskriminering.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg