Säkerhetsföretagen inom Transportföretagen

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också parternas tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Lön

Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentarer till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Löneavtal och övrig information kring löneprocessen.
Löneinformation och övrig information kring löneprocessen.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister.
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister.
Kollektivavtal för: 
Transport & Logistik

Avtalsperioden 2017-2020

Unionen är överens med arbetsgivarna om ett nytt treårigt avtal som gäller perioden 2017-05-01 – 2020-04-30 för transportföretagen.
Nytt är att Säkerhetsföretagen fr.o.m. denna avtalsperiod tillkommer i avtalet och att avtalet byter namn till "Tjänstemannaavtalet för Transportföretagen".

Löneutrymmet i det nya avtalet är på 6 procent (2 procent 2017, 2 procent 2018 och 2 procent 2019). Avtalets lägstalöner höjs på motsvarande nivå.

Mer till flexpension
Avsättningen till flexpension är på totalt 0,5 procent (0,2 procent 2017 och 0,3 procent 2019).
Obs! För Säkerhetsföretagen gäller 1,2 procent (0,5 procent 2017, 0,2 procent 2018 och 0,5 procent 2019).

För Säkerhetsföretagen gäller att lönerevision gäller från 1 juli 2017, därefter följer man övriga förbund med revision 1 maj.

Detta som en del av överenskommelse då flexpension höjs med 0,7 procent extra.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.  

Mer information finns i Avtalsnytt 2017.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller från 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020".
Nu finns även Tjänstemannaavtalet med partsgemensamma kommentarer uppdaterad.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan

Är din arbetsgivare ansluten till Företagshälsovården?
I samband med avtalsrörelsen 2013 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att i samarbete med Prevent ta fram underlag till företagen för upphandling av företagshälsovård av god kvalitet.

Arbetsgruppen har konstaterat att ett fullgott verktyg till stöd vid upphandling av företagshälsovård finns och är tillgängligt på Prevents hemsida.
http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/foretagshalsovard/att-kopa-tjanster-fran-foretagshalsovarden/

Det finns inget krav på att företag skall vara anslutna till företagshälsovård, men företagshälsovården kan vara ett utmärkt stöd och en resurs i arbetsmiljöarbetet. Ett arbete för vilket ansvaret ju ytterst åvilar arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan ta hjälp av Prevent som tagit fram en interaktiv behovsanalys, där de får hjälp att värdera företagets behov av företagshälsovård.

Prevent arbetar tillsammans med ägarna PTK, LO och Svenskt Näringsliv för ett säkrare, hälsosammare och friskare arbetsliv.

(Uppdaterat 2018-02-12)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej