Industriarbetsgivarna - SVEMEK

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Industri & Teknik

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2018 (PDF 406kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017 (PDF 242kb)
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Löneavtal 2017-2020 (PDF 800kb)
Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Beredskapsavtal (PDF 30kb)
Omställningsavtal (PDF 23kb)
Premielön (PDF 18kb)
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Utvecklingsavtal (PDF 92kb)
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Handledning, rekommendationer

Den partsgemensamma handledningen har tagits fram av parterna inom Industrin.
En handledning från Facken inom industrin för förtroendevalda och ombudsmän

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Avtalsperioden 2017-2020  

Avtalet sträcker sig från den 1 juni 2017 till den 31 maj 2020.

Avtalet följer ”märket” inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,5 procent avsätts till flexpension.

En lönepott om 1,5 % avsätts vid varje lönerevision 1 juni 2017, 1 juni 2018 och 1 juni 2019. I samband med lönerevisionerna ska de lokala parterna göra en strukturöversyn som beräknas ge 0,5 % per avtalsår. Individgarantierna per den 1 juni respektive avtalsår är 266 kr, 271 kr och 277 kr.

1 juni 2017 avsätts ytterligare 0,2 procent i systemet för flexpension. Fr.o.m. 1 juni 2017 avsätts totalt 1,0 procent. 1 juni 2019 avsätts ytterligare 0,3 procent. Fr.o.m .1 juni 2019 är den totala avsättningen uppe i totalt 1,3 procent.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020" med Unionens tolkningar.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2019-02-28)

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?