Arbetsgivarföreningen KFO Hotell och restaurangtjänstemän

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Service & Tjänster

Shape Created with Sketch.

Från den 1 juni 2010 tillämpas gällande avtal om löner och allmänna villkor mellan Visita (tidigare Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och Unionen för medlemsföretag som är anslutna till KFO och bedriver verksamhet inom detta område.

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2019
PDF 410kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det sista året (2019-06-01 - 2020-05-31) i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2018
PDF 372kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017
PDF 208kb
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.
Information om att från och med den 1 januari 2019 ändras både sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken så att den tidigare karensdagen avskaffas. I stället införs en annan karens som ska vara mer lika för alla. I Cirkuläret kan du läsa om förändringen.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Från den 1 juni 2010 tillämpas gällande avtal om löner och allmänna villkor mellan Visita (tidigare Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och Unionen för medlemsföretag som är anslutna till KFO och bedriver verksamhet inom detta område.

Avtalsnytt 2019

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

Avtalsnytt 2018

Nu finns Avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa  lönerevision  . Om du har  klubb  på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Avtalsperioden 2017 - 2020

Avtalet gäller från 1 juni 2017 till 31 maj 2020.

Avtalet följer ”märket” inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,4 procent avsätts till flexpension.

Löneavtalet har  löneutrymme  om 2,0 % 2017, 2,0 % 2018 och 2,1 % 2019.

Den lägsta löneökningen som en heltidsanställd tjänsteman ska erhålla (individgarantin) är 245 kr/mån för 2017, 250 kr för 2018 och 255 kr för 2019.

Från och med 1 juni 2017 avsätts ytterligare 0,2 procent i systemet för flexpension (deltidspension). 1 juni 2019 avsätts ytterligare 0,2 procent.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.  

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och  PTK  
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020 ". Nu finns även Unionens tolkningar till tjänstemannaavtalen 2017-2020.

(Uppdaterad 2019-03-29)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?