Arbetsgivaralliansen - Handboll Elit

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal i bransch:
Organisationer & Föreningar

Avtalet är inte uppsagt för omförhandling utan löper på tillsvidare.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa. (För supplementet Handboll se sid 13.)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?