Egenföretagares arbetsmiljö och hälsa under luppen

Ett nytt forskningsprojekt vid Stockholms universitet undersöker egenföretagares arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa. Forskarna Claudia Bernhard-Oettel, Franziska Müller och Constanze Eib hoppas få svar på frågan om hur egenföretagare kan organisera ett arbetsliv som är socialt hållbart?

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg