Därför är treårsregeln ett mycket bra förslag

I samband med pandemin ändrades bestämmelserna så att femårsgränsen i lagen tillfälligtvis inte gällde. När undantaget nu skulle ha löpt ut den 31 december 2023 skulle femårsgränsen ha börjat gälla igen, men regeringen har beslutat att bedömningen från och med den 1 januari 2024 i stället kan göras redan efter tre år, en ändring som kommer gälla tills vidare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg