Åter på jobbet - så blir du en bra chef på hybridkontoret

Efter ett och ett halv år av hemarbete har ett nytt sätt att arbeta rotats hos många medarbetare. Vad innebär det för dig som chef när vi nu går in i en ny fas? Är lösningen att slita upp nya vanor och återgå till det gamla eller kan du hitta mer kreativa sätt att förhålla dig till de erfarenheter som vuxit fram? Vi ger fyra tips för din väg framåt.

Två kvinnor i samtal

Pandemin har tvingat många medarbetare att arbeta hemifrån. Under arton månader har dina medarbetare ställt om till den nya arbetssituationen. Generellt har många funnit sig väl till rätta, fortsatt sina arbetsuppgifter och levererat på distans. Många vittnar om att mycket har varit bra – balansen mellan arbetsliv och familj har kunnat förbättras, tidskrävande pendlingsresor har minskat eller försvunnit och ny teknik har snabbt tagits i bruk.

Inte problemfritt

Men det nya arbetssättet har också inneburit problem, särskilt för de yngre och de som är nyanställda. Känslan av social isolering, längtan efter mänskliga möten och brist på inspiration har lett till att innovationsgraden gått ner. ”Vi gör ett bra jobb, men det vi gör är likadant som det för två år sedan. Vi saknar det nödvändiga nytänkandet.” sa en chef på ett mellanstort företag i Sydsverige.

För några har stressnivån sjunkit eftersom de tagit sig tid till att varva jobb med träning och fritidsaktiviteter, för andra har stressen ökat eftersom de inte fått tillräckligt med kontakt med chefer och arbetskamrater, och heller inte fått tillräckligt med återkoppling och stöd i arbetet.

Risk för missförstånd

Med distansarbete ökar risken för missförstånd och att förtroendet mellan chefer och medarbetare börjar svikta. Några chefer har börjat fundera över om medarbetarna verkligen arbetar lika effektivt som när de var på arbetsplatsen, och några medarbetare har kanske distanserat sig till arbetsplatsen och börjat fundera kring ”Varför jobbar jag egentligen på det här företaget? Man kan ju faktiskt jobba i vilket företag som helst numera.”

Nu gäller det att ta tillvara på de fördelar som medarbetarna utvecklat under pandemin och motarbeta de nackdelar som uppstått. För dig som chef handlar det inte om att kommendera medarbetarna tillbaka till arbetsplatsen med idén att allt ska gå tillbaka till hur det var innan pandemin. Det handlar om att förändra din egen ledarstil så att medarbetarna inspireras till att fortsätta jobba och leverera. Risken är annars stor att de ser sig om efter någon annan arbetsgivare.

Här är fyra punkter vi tror att du kommer att behöva fokusera på framöver i den hybrida arbetsmiljö som kommer att råda den närmaste tiden:

1. Undvik missförstånd

Var tydlig med att sätta mål och kommunicera mål. Det är så lätt att det blir missförstånd på distans, och varje medarbetare behöver tydligt få veta vilka förväntningar som finns på dem vad gäller arbetsprestationer och beteenden.

Ett sätt är att du, med några korta rader, bekräftar de samtal och överenskommelser som du gör med dina medarbetare. Den skrivna texten fungerar som ett förtydligande, och gör att medarbetaren direkt kan reagera om hen har en annan uppfattning än din. Det är bättre att otydligheter reds ut tidigt, än när väl jobbet är gjort och ni inte kan ändra på utfallet.

2. Inspirera och motivera

Allt mer vill människor arbeta med något som känns meningsfullt. Att jobba enbart för lönens skull brukar motivera väldigt kortsiktigt. Därför behöver du som chef påminna om verksamhetens syfte – varför er verksamhet finns till och vilken nytta ni gör med er affärsidé.

Berätta för medarbetarna om vilka positiva effekter era gemensamma arbetsinsatser har för verksamheten, kunderna, samhället eller miljön. Ta inte för givet att dina medarbetare själva förstår detta, särskilt inte om de är någorlunda nya i yrkeslivet. Du behöver hjälpa dem att sätta ord på företagets syfte. Även dina äldre medarbetare kan behöva få det bekräftat.

3. En god arbetsmiljö

Tidigt under pandemin fokuserade många chefer på att se till deras medarbetare hade bra möbler, snabbt internet och god belysning på hemmakontoret.

Men det är minst lika viktigt att fokusera på den psykiska arbetsmiljön. Särskilt för de som tidigare varit sköra och för de som är nya på jobbet, har risken för oro, stress, låg motivation och utmattningssyndrom ökat. Ser du dina medarbetare varje dag på arbetsplatsen kan du enklare uppfatta förändringar i deras beteenden, men då många antagligen kommer att fortsätta jobba delvis hemifrån blir dessa signaler svagare.

Med dina individuella veckomöten ökar också din möjlighet att ”lyssna mellan raderna” och bättre förstå om medarbetaren känner oro, stress eller mår dåligt.

4. Du behöver utveckla dig själv

Att leda andra handlar aldrig om att ”gå tillbaka” till något som varit, utan det handlar hela tiden om att hålla blicken framåt och anpassa sitt eget ledarskapsbeteende så att det stöttar verksamheten och medarbetarna på det mest effektiva sättet. Pandemin har lärt dina medarbetare nya arbetssätt, och du behöver själv anpassa ditt ledarskap efter detta.

Den viktigaste insikten är dock att var och en av dina medarbetare behöver mötas som de individer de är. Några har stormtrivts med att jobba hemifrån, några har verkligen haft det motigt, och många ligger någonstans mitt emellan. Du måste lära känna varje individ och ge de bästa förutsättningarna för att de ska kunna göra ett bra jobb. Så att de känner sig motiverade och uppskattade, och vill stanna kvar i företaget med dig som chef.

 

/ Anders Kinding, ledarskapskonsult och författare

Chefens arbetsmiljöansvar: En föreläsning med Dag Bremberg

Du som chef har ett straffrättsligt ansvar för arbetsmiljön. Men där ska vi inte hamna. Vi ska istället jobba förebyggande med fokus på hållbarhet, välmående, motivation och resultat.

Introduktion till OSA för dig som chef

Gå på djupet kring hur du som chef kan arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken med Unionens fyra digitala föreläsningar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg