Så här får du inflytande på arbetsplatsen

Kollektivavtal på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för att du ska kunna få fackligt inflytande lokalt på företaget eller i organisationen.

Kollektivavtal ger dig och dina arbetskamrater rätt till förhandling före viktiga förändringar, möjlighet att bilda fackklubb, få utbildning i lagar och avtal och rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid.

På arbetsplatser utan kollektivavtal får en arbetsgivare besluta om och genomföra stora förändringar utan att ens informera personalen i förväg. Som enskild anställd saknar du då rätt till information och förhandling vid större verksamhetsförändringar.

Bilda fackklubb för mer påverkan

En egen klubb i Unionen är det bästa sättet att få vara med och påverka på arbetsplatsen. Genom att bilda fackklubb – i lagen kallad lokal arbetstagarorganisation – får du och dina kollegor med kollektivavtalets hjälp en möjlighet till insyn och förhandling. Därmed får ni möjlighet att påverka inför en viktigare förändring av verksamheten. Denna rättighet stöds i medbestämmandelagen (MBL).

Om Unionen har en klubb på arbetsplatsen, sköter den kontakterna med arbetsgivaren. Annars kan ni utse ett eller flera arbetsplatsombud. Arbetsplatsombudet har samma rätt till information som en klubb och kan även ges mandat att förhandla. 

Saknar ni både klubb och arbetsplatsombud får ni ta hjälp av Unionens ombudsmän, när det ska förhandlas.

Mer om vilka rättigheter du har beroende på om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?