Risk för lönekapning vid ITP2 från 60 års ålder

Reglerna för lönekapning kan få stora konsekvenser för din pension. Tänk efter innan du fyller 60, så att du hinner vidta åtgärder i tid. Läs våra tips.

Boka en digital föreläsning

Boka en digital försäkringsföreläsare - vi anpassar informationen så att den passar just er på din arbetsplats så kan ställa frågor direkt till våra kunniga försäkringsinformatörer.

Om du har ITP2 och skulle få stora löneökningar efter 60 års ålder, kan ”lönekapning” göra att du inte fullt ut får motsvarande förbättring av pensionen. Även i andra situationer, som tillfällig nedgång i arbetstid eller vid löneväxling , kan reglerna för lönekapning få stora konsekvenser för din pension.

Lönekapning när det är mindre än fem år kvar till ordinarie pensionsåldern 65 år

Du som har den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 kan råka ut för lönekapning när det är mindre än fem år kvar till den ordinarie pensionsåldern 65 år. Detta gäller enbart ITP2. Det är speciella bestämmelser i avtalet som sätter en gräns för hur stora lönehöjningar som kan bli pensionsmedförande. Reglerna är till för att förhindra att en arbetsgivare med en sen lönehöjning ska kunna ordna högre pension utan att betala in motsvarande premie.

Det spelar ingen roll att höjningen kan bero på förändringar i arbetstid, ny befattning eller att en förmån växlas mot högre lön. Konsekvensen av lönekapningen blir ändå att din pensionsmedförande lön för tjänstepension, familjepension och ITPK kan vara lägre än din anmälda årslön.

Särskilda situationer efter 60 med risk för konsekvenser för din pension

Reglerna om lönekapning kan innebära konsekvenser även i andra sammanhang än vid lönehöjningar i ordinarie lönerevision. Därför är det viktigt att tänka på risken för lönekapning om du planerar att till exempel gå ner i tid tillfälligt eller lösa av en förmån när du har fyllt 60. Det här är några exempel då lönekapning kan få stora konsekvenser:

  • Om du får lägre lön under en tid genom att du går ner tillfälligt i arbetstid för att sedan återgå till arbete på 100 procent. Går du ner tillfälligt under ett och samma kalenderår sker ingen lönekapning. Om du vet att du kommer att gå ner tillfälligt i arbetstid, prata med arbetsgivaren om att upprätthålla pensionsinbetalningarna till 100 procent även under den period du har gått ner i arbetstid.
  • Om du löser av en förmån, till exempel tjänstebil, mot högre lön. För att få så hög pension som möjligt, behöver du lösa av förmåner innan du fyller 60.
  • Om du löser av övertidsersättning mot bland annat högre lön. För att få så hög pension som möjligt, behöver du lösa in övertidsersättningen innan du fyller 60.

Hur reglerna för lönekapning fungerar

Lönekapningsreglerna baseras på hur mycket inkomstbasbeloppet förändras i procent och på antal återstående månader till 65-årsdagen. Om till exempel inkomstbasbeloppets procentuella höjning från föregående år är 3 procent och det återstår 55 månader till 65-årsdagen, kan du tillgodoräkna dig en maximal lönehöjning på 3,6 procent, att jämföra med 3 procent om det återstår 12 månader eller mindre.
 

Månader kvar till 65 Maximal höjning som kan bli pensionsmedförande
59-49 1,20 x inkomstbasbeloppshöjningen
48-37 1,15 x inkomstbasbeloppshöjningen
36-25 1,10 x inkomstbasbeloppshöjningen
24-13 1,05 x inkomstbasbeloppshöjningen
12-1 1,00 x inkomstbasbeloppshöjningen

Inkomstbasbeloppet har sedan det infördes 2001 ökat med i genomsnitt lite drygt 3 procent per år men variationerna är stora – från 0,39 procent 2010 till 6,04 procent året innan. Detta får stor påverkan på hur stor löneförhöjning du kan få med dig som pensionsmedförande under olika år.

Räkneexempel som visar konsekvenser av lönekapning

Tillfällig nedgång i arbetstid

Anställd, 60 år, 30 000 kronor per månad, pensionsmedförande lön: 366 000 kronor per år. Går 2014 ner i tid till 80 procent vilket ger 24 000 kronor per månad och 292 800 kronor per år i pensionsmedförande lön. Efter 14 månader återgår den anställde till 100 procent arbetstid och den anmälda årslönen blir åter 366 000 kronor per år. Lönekapningsreglerna medför dock att den pensionsmedförande lönen ökar med 2,4 procent och blir 299 827 kronor per år.

Anställd som löser av tjänstebil

Anställd, 63 år, 40 000 kronor per månad, pensionsmedförande lön: 488 000 kronor per år. Löser av sin tjänstebil och får istället en höjd lön till 45 000 kronor per månad och den anmälda årslönen blir 549 000 kronor per år. Lönekapningsreglerna medför dock att den pensionsmedförande lön blir 488 000*1,022 = 498 760 kronor per år.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?