Risk för lönekapning vid ITP2 från 60 års ålder

Reglerna för lönekapning kan få stora konsekvenser för din pension. Tänk efter innan du fyller 60, så att du hinner vidta åtgärder i tid.

Om du har ITP2 och skulle få stora löneökningar efter 60 års ålder, kan ”lönekapning” göra att du inte fullt ut får motsvarande förbättring av pensionen. Även i andra situationer, som tillfällig nedgång i arbetstid eller vid löneväxling , kan reglerna för lönekapning få stora konsekvenser för din pension.

Lönekapning när det är mindre än fem år kvar till ordinarie pensionsåldern 65 år

Du som har den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2  kan råka ut för lönekapning när det är mindre än fem år kvar till den ordinarie pensionsåldern 65 år. Detta gäller enbart ITP2.

Det är speciella bestämmelser i avtalet som sätter en gräns för hur stora lönehöjningar som kan bli pensionsmedförande. Reglerna är till för att förhindra att en arbetsgivare med en sen lönehöjning ska kunna ordna högre pension utan att betala in motsvarande premie.

Det spelar ingen roll att höjningen kan bero på förändringar i arbetstid, ny befattning eller att en förmån växlas mot högre lön. Konsekvensen av lönekapningen blir ändå att din pensionsmedförande lön för tjänstepension, familjepension och ITPK kan vara lägre än din anmälda årslön.

Info icon Shape info icon

Åldersgränsen för ålderspensionen i ITP 1 höjs från 65 till 66 år den 1 januari 2023

ITP 1 omfattar i huvudsak tjänstemän födda 1979 eller senare (tjänstemän födda före 1979 kan också enligt vissa förutsättningar omfattas av ITP 1). Om du omfattas av ITP 1 och fortsätter att arbeta efter att du har fyllt 65 år, så kommer inbetalningen till tjänstepensionen att betalas fram till dess att du fyller 66 år.

Pensionsåldern för ITP 2 är fortsatt 65 år

ITP 2 omfattar tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Åldersgränsen för arbetstagare inom ITP 2 är fortfarande 65 år. Man kan dock komma överens med sin arbetsgivare om att ITP 1 ska gälla från 65 år.

Om förändringarna

Särskilda situationer efter 60 med risk för konsekvenser för din pension

Reglerna om lönekapning kan innebära konsekvenser även i andra sammanhang än vid lönehöjningar i ordinarie lönerevision . Därför är det viktigt att tänka på risken för lönekapning om du planerar att till exempel gå ner i tid tillfälligt eller lösa av en förmån när du har fyllt 60. Det här är några exempel då lönekapning kan få stora konsekvenser:

  • Om du får lägre lön under en tid genom att du går ner tillfälligt i arbetstid för att sedan återgå till arbete på 100 procent. Går du ner tillfälligt under ett och samma kalenderår sker ingen lönekapning. Om du vet att du kommer att gå ner tillfälligt i arbetstid, prata med arbetsgivaren om att upprätthålla pensionsinbetalningarna till 100 procent även under den period du har gått ner i arbetstid.
  • Om du löser av en förmån, till exempel tjänstebil, mot högre lön. För att få så hög pension som möjligt, behöver du lösa av förmåner innan du fyller 60.
  • Om du löser av övertidsersättning mot bland annat högre lön. För att få så hög pension som möjligt, behöver du lösa in övertidsersättningen innan du fyller 60.

Så fungerar reglerna för lönekapning

Lönekapningsreglerna baseras på hur mycket inkomstbasbeloppet förändras i procent och på antal återstående månader till 65-årsdagen. Om till exempel inkomstbasbeloppets procentuella höjning från föregående år är 3 procent och det återstår 55 månader till 65-årsdagen, kan du tillgodoräkna dig en maximal lönehöjning på 3,6 procent, att jämföra med 3 procent om det återstår 12 månader eller mindre.

Du hittar en tabell för maximal lönehöjning hos Collectum.

Inkomstbasbeloppet har sedan det infördes 2001 ökat med i genomsnitt lite drygt 3 procent per år men variationerna är stora – från 0,39 procent 2010 till 6,04 procent året innan. Detta får stor påverkan på hur stor löneförhöjning du kan få med dig som pensionsmedförande under olika år.

Hos Collectum finns räkneexempel som visar konsekvenser av lönekapning. 

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundservice@avtalat.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg