Märket sätter nivån för lönerna

Den svenska modellen bygger på att fackförbund och arbetsgivare gemensamt reglerar arbetsmarknaden. Ett av resultaten är de kollektivavtal som sluts. Och en del i kollektivavtalen är lönerna. Hur mycket de ska öka under avtalstiden? Den siffran är vad vi kallar Märket.

Det är den internationellt konkurrensutsatta industrin som är först ut när nya kollektivavtal sluts i Sverige. Den siffra som parterna inom Industriavtalet kommer överens om utgår sedan andra branscher ifrån i sina avtalsförhandlingar. På så sätt är det industrin som ”sätter Märket”.

Inte för låga löner. Men heller inte för höga.

Märket är ett verktyg för att arbetstagare över tid ska kunna få reella löneökningar, som är stabila och rimliga. Samtidigt ska märket se till att Sverige behåller sin internationella konkurrenskraft. Om lönerna i Sverige skenar iväg leder det till att företagens kostnadsnivå gör det. Vilket de då kompenserar med höjda priser. Inflationen stiger och äter upp löneökningarna.

Resultatet blir att Sverige tappar konkurrenskraft gentemot andra länder. Samtidigt som arbetstagarna i realiteten inte får mer pengar i plånboken. Precis den utvecklingen hade vi under 1970- och 80-talet, och det var mycket dåligt. Både för Sverige som land och oss som individer. Den reala löneökningstakten var då 0,5 procent. Sedan Märket infördes 1997 ökar de reala löneökningarna med 2 procent per år.

Märket är ett riktmärke

Märket är ingen lag, utan just ett riktmärke. Löner kan variera i lokala avtal och till viss del i branschvisa avtal. På individnivå ska din prestation avspegla sig i lönekuvertet och där ska märket inte utgöra något tak.

Normeringen som görs genom märket är något hela arbetsmarknaden har att förhålla sig till och det är en central byggsten för lönesättningen i Sverige. Konstruktionen skapar en stabil och ordnad modell som tar hänsyn till att Sverige är ett litet, exportberoende land. Kollektivavtalen täcker också andra delar än lön – som allmänna villkor, pensioner och arbetsmiljö. Det är delar som också är viktiga när parterna gemensamt tar ansvar för arbetsmarknadens utveckling.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg