Unionen varslar om strejk på Klarna

Unionen har tidigare frånträtt förhandlingarna om kollektivavtal för Unionens medlemmar på Klarna. Nu varslar Unionen och Sveriges Ingenjörer om stridsåtgärder mot Klarna Bank AB.

Sen Kanner, ordförande Unionens klubb Klarna, och Martin Wästfelt, förhandlinchef Unionen.

2023-10-26

–  Vi vill ha inflytande, trygga villkor och möjlighet till omställningsstöd . Nu har vi väntat länge nog. Unionens medlemmar på Klarna vill få ett kollektivavtal på plats, säger Sen Kanner, ordförande för Unionens klubb på Klarna.

Arbetet med att få till ett kollektivavtal på Klarna har pågått i flera år. År 2020 bildade medlemmarna en klubb på Klarna i syfte att få till ett kollektivavtal .

–  För Unionen är det självklart att företag verksamma i Sverige har kollektivavtal och sedan i mars har det pågått förhandling om avtal för medlemmarna på Klarna. Klarna har under hela processen återkommande såväl ställt in som skjutit på redan bokade förhandlingstillfällen. De har inte heller fullföljt överenskomna åtaganden. Nu ser vi dessvärre ingen annan möjlighet än att varsla om en strejk, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen.

Unionens bild är att Klarna är oroliga för det medarbetarinflytande som ett kollektivavtal innebär.

– Vi är inte beredda att villkora ett kollektivavtalstecknande med minskat medarbetarinflytande. Däremot finns det både möjlighet och en vilja från Unionens sida att anpassa den lokala samverkan till företagets modell, men först vill vi ha ett kollektivavtal på plats, säger Martin Wästfelt.

Om ingen överenskommelse nås träder strejken i kraft tisdagen den 7 november 2023 kl. 10.30.

– Vår förhoppning är att vi kan komma överens innan konflikt bryter ut. Vår dörr står öppen för att vi ska komma överens om ett kollektivavtal , säger Martin Wästfelt.

Fakta: varslets omfattning

  • Fullständig arbetsnedläggelse för tjänstemän anställda på huvudkontoret i Stockholm, Sveavägen 46. Samtidigt förklaras dessa arbetsuppgifter lagda i blockad.
  • Förbud mot inhyrning eller nyanställning som har till syfte att utföra blockerat arbete.
  • Varsel om ytterligare stridsåtgärder kommer att läggas mot Klarna Bank AB om de försöker kringgå konflikten och dess verkningar. Hit räknas också inhyrning av arbetskraft och/eller anlitande av entreprenörer om detta sker i syfte att kringgå konflikten.