Nedgång från stark position - Unionens konjunkturprognos

Svensk ekonomi har utvecklats imponerande bra i år med en stark utveckling av arbetsmarknaden. Unionens bedömning är att BNP växer med 3 procent i år, men nästa år dämpas ekonomin och tillväxten blir negativ, säger Tobias Brännemo, tf chefsekonom, som idag presenterar Unionens konjunkturprognos.

Tobias Brännemo, tf chefsekonom Unionen

2022-11-23

Tillsammans med konjunkturprognosen presenterar Unionen även Branschbarometern, en undersökning bland Unionens klubbar som täcker in nära en halv miljon anställda i privat sektor. I undersökningen syns en nedjustering i stämningsläget jämfört med den undersökning som genomfördes i våras.

– Från att då haft rekordstarka förväntningar är utsikterna från klubbarna nu klart mer dämpade, men även i höstens undersökning är det samlade värdet på en nivå som indikerar tillväxt det kommande halvåret, säger Tobias Brännemo, tf chefsekonom på Unionen.

– Vissa branscher är pressade medan andra branscher fortfarande går bra, inte minst inom industrin.Totalt sett kan tillväxten fortsätta att överraska positivt innan det vänder ner, säger Tobias Brännemo.

Enligt Unionens undersökning har klubbarna dragit ned förväntningarna på försäljning och orderingång, men däremot inte lika mycket på kommande investeringar.

– Det kan vara ett tecken på att företagen inte ser den kommande nedgången som särskilt djup eller långvarig. Företagen fortsätter satsa för att stå väl rustade när det vänder upp igen, säger Tobias Brännemo.

Glödhet arbetsmarknad svalnar av

Svensk arbetsmarknad har det senaste året satt rekord för både antal sysselsatta, lediga jobb, anställningsplaner och låga varseltal. Nu märks ett skifte där den heta arbetsmarknaden kyls av.

–  Det kommer tecken på att antalet varsel ökar och vi kan se en ökad mängd frågor rörande arbetsbrist från Unionens medlemmar till förbundets rådgivning. Den höga inflationen och Riksbankens räntehöjningar ger nu avtryck även på arbetsmarknaden, säger Tobias Brännemo.

Inflationen faller tillbaka nästa år – avgörande att Riksbanken agerar tidigt

Enligt Unionens klubbar väntas försäljningspriserna fortsätta stiga under det kommande halvåret.

– Det finns fortfarande prisökningar som kommer att leta sig ut till konsumenterna. Inflationen kommer därför fortsätta att stiga en bit in på nästa år. Samtidigt lättar många av de faktorer som hittills drivit på den stigande inflationen och efterfrågan kyls av genom Riksbankens räntehöjningar. Därför är Unionens bedömning att inflationen snabbt kommer att falla tillbaka under nästa år, säger Tobias Brännemo.

– Det är avgörande att Riksbanken ser det tidigt och anpassar penningpolitiken. Annars är risken stor att de negativa effekterna på ekonomin blir onödigt stora. Riksbanken behöver nu vara uppmärksam och lätta på bromsen i tid, säger Tobias Brännemo.

Unionens konjunkturprognos: Nedgång från stark position

Läs hela och ladda ner rapporten här.