Unionen kräver löneökningar, balans i arbetslivet och mer flexpension

Löneökningar, högre lägsta löner, förutsättningar för återhämtning, regler för distansarbete och högre pensionspremier till flexpension. Det är Unionens viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen som påverkar 2,2 miljoner anställda. Det beslutade Unionens förbundsråd enhälligt vid sitt möte på tisdagen.

2022-09-27

– Unionens medlemmar har sagt sitt och det enskilt viktigaste kravet är löneökningar. Vi vet att det är en dålig idé att jaga inflationen, däremot kan det finnas andra skäl att växla upp löneökningstakten. Unionens medlemmar bidrar till de verksamheter de är anställda i och då är det rimligt att de ska ha del av den växande kakan, säger Martin Linder.

– Utifrån det osäkra läget vi har med hög inflation är det viktigare än någonsin att vi står fast vid den lönemodell som gett Unionens medlemmar mer pengar i plånboken under drygt 20 år, samtidigt som jobben blivit fler, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Unionen kräver att löneökningar ska ske genom en årlig lönerevision med ett siffersatt utrymme. Löneprocessen på arbetsplatserna ska ske med fackligt inflytande och möjlighet till individuell påverkan. Genom de centrala förhandlingarna lägger Unionen grunden för stabila, långsiktiga löneökningar över tid.

– Det sker genom att hålla i den lönebildningsmodell vi har där den konkurrensutsatta industrin sätter det vi kallar märket, säger Martin Linder.

Unionen kommer även att driva att avtalens lägsta löner ska höjas.

– Lägsta lönerna skyddar hela arbetsmarknaden mot lönedumpning och spelar en allt större roll, fortsätter Martin Linder.

Balans för ett hållbart arbetsliv

Vi lever allt längre och nya krav på kompetens och förmågor ökar i det nya arbetslivet. För att hålla ett helt arbetsliv krävs att det finns en balans mellan arbete och återhämtning.

– Vi kräver att kollektivavtalen säkerställer hållbara arbetstider och en hälsosam arbetsbelastning. Det kan exempelvis handla om skydd för sammanhängande återhämtning och bättre villkor vid oregelbundna arbetstider, säger Martin Linder.

Den ökande medellivslängden gör även att avsättningarna till pension under arbetslivet måste höjas. För att säkerställa goda villkor efter ett långt arbetsliv måste insättningar till såväl allmän pension som tjänstepension höjas. I kollektivavtalen hanteras tjänstepensionen och den gemensamma inriktningen för kommande förhandlingar är en utbyggd flexpension genom ökad pensionspremie.

Under pandemin ökade omfattningen av distansarbete och många av Unionens medlemmar uppger att de kommer att arbeta från hemmet i relativt stor omfattning framöver.

– I avtalsrörelsen kommer vi driva att det behövs regler kring överenskommelser om distansarbete, säger Martin Linder.

FAKTA: Avtal 2023

  • Senare i höst kommer Unionen att presentera en gemensam avtalsplattform tillsammans med övriga fyra fackförbund inom samarbetet Facken inom industrin. Strax före jul växlas avtalskrav med arbetsgivarsidan och förhandlingarna på Industrins område där märket sätts ska vara slutförda senast den 31 mars 2023.
  • Vilka avtalskrav Unionen ska driva i avtalsrörelsen 2023 har samlats in genom enkäter, undersökningar och vid möten med medlemmar och förtroendevalda.
  • Unionens förbundsråd är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och består förutom förbundsstyrelsen av 130 förtroendevalda ledamöter från Unionens 18 regioner.