Var fjärde egenföretagare spår konkurs

Egenföretagare har drabbats mycket hårt av coronakrisen. Enligt en enkät från Unionen räknar en fjärdedel av egenföretagarna med konkurs inom sex månader om inte läget förbättras. Sämst är läget för egenföretagare med enskild firma där hela sju av tio har sänkt eller ställt in lönebetalningen till sig själva. Samtidigt anger en fjärdedel av alla med enskild firma att inga krisstöd har passat dem.

2021-05-12

Unionen har frågat sina 10 000 egenföretagarmedlemmar om hur de och deras företag drabbats av krisen. Det är andra året i rad som Unionen genomför undersökningen.

Trots förbättringar i vissa delar när det gäller ekonomin för egenföretagare bedöms konkursrisken fortsatt vara hög. En fjärdedel av alla tillfrågade räknade i slutet av februari med konkurs inom ett halvår om inte situationen förbättras. Motsvarande siffra i juni 2020 var nästan hälften.

- Även om den ekonomiska situationen för många egenföretagare på vissa håll har förbättrats är det tydligt att många fortfarande har det mycket tufft. Den snabba ekonomiska återhämtningen som vi kan se i vissa delar av ekonomin verkar inte fullt ut ha nått egenföretagarna, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Undersökningen visar att egenföretagare med enskild firma, alltså egenföretagare som har f-skattsedel och inte driver verksamheten i ett aktiebolag, har svårt att få ihop ekonomin.

Sju av tio egenföretagare med enskild firma har sänkt eller helt ställt in löneutbetalningar till sig själv på grund av krisen. Mer än hälften har tappat mer än 30 procent av sina intäkter.

Enligt Unionens undersökning är missnöjet med regeringens krispolitik stort bland de med enskild firma, bara 10 procent uppgav att de var nöjda med regeringens krisstöd.

Sedan undersökningen har regeringen genomfört flera lättnader i de befintliga stöden. I februari meddelades bland annat förlängning och lättnader i kraven för att få omsättningsstöd. I slutet av april meddelades det att en företagare som erhåller a-kassa fortsatt ska kunna upprätthålla kundkontakter och genomföra marknadsföring.

- Något som många av Unionens drabbade medlemmar lyfter är att omsättningsstödet inte kan användas av företag som vid krisens utbrott var någorlunda nystartade, eftersom de inte uppfyller kravet på en referensperiod, det är ett problem. Samtidigt är ändringarna av åtgärderna, såsom justeringar av omsättningsstödet och lättnaderna kring kraven på att få a-kassa, steg i rätt riktning, säger Martin Linder.

 

Så svarade Unionens egenföretagare 

Upplever ditt företag konsekvenser av coronakrisen?

Det absoluta flertalet har påverkats negativt. Främst handlar det om minskad efterfråga på produkter och tjänster, vilket 52 procent uppger och om avtal som sagts upp, det svarar 29 procent.

18 procent svarar att coronakrisen inte påverkat verksamheten alls

Är du nöjd med regeringens insatser för egenföretagare under coronakrisen?

 • 37 procent är missnöjda
 • 20 procent är nöjda
 • 22 procent vet ej
 • Enbart 10 procent av de som driver enskild firma är nöjda.

Hur stor andel av intäkterna har du förlorat till följd av coronakrisen?

 • Nästan 50 procent har förlorat mellan 30–100 procent av intäkterna
 • 23 procent har inte förlorat några intäkter alls till följd av coronakrisen

Hur stor andel av intäkterna räknar du med att förlora under året som helhet, jämfört med ett normalt år?

 • Drygt 40 procent räknar med att förlora 31–100 procent av intäkterna
 • 19 procent räknar med att inte påverkas alls

Har du behövt sänka din lön/ställa in lönebetalning till dig själv på grund av krisen?

 • Knappt 60 procent svarar ja
 • Drygt 40 procent nej

Under rådande omständigheter, hur länge klarar sig ditt företag innan det kan bli aktuellt med konkurs?

 • 10 procent tror att det kan hända inom 1–3 månader
 • 16 procent inom 3–6 månader
 • 47 procent ser ingen risk för konkurs som det ser ut nu

Har du hunnit få konkret hjälp tack vare regeringens insatser?

 • 66 procent svarar nej
 • 34 procent svarar ja

Vilka av regeringens stödinsatser har du använt?

 • 29 procent har använt sänkta arbetsgivaravgifter/egenavgifter
 • 20 procent har använt korttidsarbete och 10 procent har använt omställningsstöd /omsättningsstöd
 • 24 procent har inte haft behov av stödåtgärder

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 1–24 februari och gick ut till Unionens drygt 10 000 egenföretagarmedlemmar. Antalet respondenter är 1 497, vilket ger en svarsfrekvens om 15 procent.

Fakta: Unionens Egenföretagare

10 000 egenföretagare är medlemmar i Unionen. De är ensamföretagare, eller företag med max fyra delägare, utan anställda. Egenföretagarna driver enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. De är även kombinatörer, d.v.s. egenföretagare som kombinerar en anställning med att driva eget. Medlemmarna verkar i Unionens organisationsområde , d.v.s. privata tjänstemän . Vanligaste yrke är konsult.