Unionen säger nej till avtalsförslag

Idag har Unionen gemensamt med samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisat den första hemställan från de opartiska ordförandena (Opo).

Martin Linder, ordförande Unionen

2020-10-20

 Avtalsvärdet som föreslagits över en avtalsperiod på 29 månader är totalt 4,5 procent.

 - Det är en oacceptabelt låg nivå. För att bibehålla svensk konkurrenskraft och få fortsatt fart på svensk ekonomi måste löneökningstakten ligga mycket högre, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Unionen anser dessutom att det saknas nödvändiga avsättningar för bland annat flexpension och VAB-tillägg på de avtalsområden där det krävs. 

- Unionens medlemmar ska få mer pengar i plånboken. Nu går vi in i tuffa förhandlingar för att säkra medlemmarnas intressen och få till ett nytt avtal, säger Martin Linder.

Det nuvarande avtalet går ut den 31: a oktober. 

 Läs mer om Unionen och Facken inom industrins avslag.