Unga kvinnor skaffar inte barn – för karriärens skull

På söndag, 8 mars, är det internationella kvinnodagen, och kampen för ett jämställt arbetsliv är långt ifrån över. Var fjärde kvinna under 36 år bland privatanställda tjänstemän väntar med att skaffa barn för att inte skada sin karriär . Detta visar en ny undersökning från Unionen, genomförd av Novus. Motsvarande andel bland män är 12 procent.

2020-03-06

– Allt för många unga kvinnor inom tjänstemannayrken upplever negativ särbehandling på grund av sitt kön, säger Unionens ordförande Martin Linder.

Just nu pågår avtalsrörelsen 2020. Bland Unionens viktigaste avtalskrav finns åtgärder för ett mer jämställt arbetsliv. Vi vill att:

  • Löneutfyllnad ska betalas vid vab. Det innebär att alla anställda ska få 90 procent av lönen i upp till fem dagar per anställd och kalenderår.
  • Arbetsgivare ska upprätta handlingsplaner för att förhindra att anställda som varit föräldralediga missgynnas i sin lön- och karriärutveckling.

– Innan vi får barn så tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket och är chefer i ungefär samma utsträckning. Men så fort man får sitt första barn händer det något. Det är då gapet mellan kvinnors och mäns inkomst och lön börjar öka. Därför är det viktigt för Unionen att driva jämställdhetskrav i avtalsrörelsen, säger Martin Linder.

Undersökningen visar också att över 30 procent av kvinnorna i undersökningen upplever att de har fått lägre lön för samma arbete på grund av sitt kön – motsvarande andel bland män är tre procent.

Läs mer om avtalsrörelsen här: https://www.unionen.se/avtal-2020.
 

Sammanfattning av resultatet

  • 25 procent av kvinnorna bland unga privatanställda tjänstemän väntar med att skaffa barn därför att de anser att det skulle påverka deras karriär negativt. Motsvarande siffra för män är 12 procent.
  • En av tre kvinnor upplever att de har fått lägre lön för samma arbete på grund av kön – motsvarande andel bland män är tre procent.

Om undersökningen

Frågor om upplevd jämställdhet i arbetslivet ställdes till unga tjänstemän (18-36 år) i privat sektor via Sverigepanelen (Novus webbpanel). Urvalet är slumpmässigt rekryterat över hela landet och kvalitetssäkrat av Novus partnerpanel. Antalet respondenter var 1 017 personer med en deltagarfrekvens på 59 procent. Undersökningen genomfördes 3-28 juni 2019.

För mer information kontakta

Johanna Gréen
pressekreterare
072- 469 05 91
johanna.green@unionen.se

Unionens presstjänst
08 -504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – https://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/