Unionens mångfaldsrapport 2019: Öppna arbetsplatsen

Drygt fyra av tio undersökningsdeltagare uppger att det finns en stor eller mycket stor san­nolikhet för att någon av diskrimineringsgrunderna skulle kunna vara en nackdel i en rekryteringssituation på deras arbetsplats.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 14 juli 2021

Bild Mångfaldsrapport 2019 Öppna arbetsplatsen Arbetslivet är en viktig social mötesplats där det ska finnas utrymme för glädje och gemenskap. Därför är det viktigt att arbetslivet präglas av respekt för allas rätt att vara sig själva, tillit mellan medarbetare och ledning och delaktighet i gemensamma ange­lägenheter. Så skapas ett inkluderande arbetsliv – ett arbetsliv för alla. När Unionen frågar privatanställda tjänstemän och chefer om deras upplevelser är de flestas upp­fattning att de arbetar på en öppen och inkluderande arbetsplats.

Men det är långt ifrån en självklarhet för alla – det finns även en dystrare bild. Drygt fyra av tio undersökningsdeltagare uppger att det finns en stor eller mycket stor san­nolikhet för att någon av diskrimineringsgrunderna skulle kunna vara en nackdel i en rekryteringssituation på deras arbetsplats. En sjättedel vittnar om egna erfarenheter av diskriminering eller trakasserier under det senaste året. Det är allvarliga problem som behöver belysas och lösas.