Tror du att ditt jobb är jämställt? Här är 5 situationer som avslöjar sanningen

I dag tycker majoriteten att arbetslivet är jämställt i Sverige. Men är vi så jämställda som vi tror? Här är fem situationer där ni kanske omedvetet blundar för sanningen.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 06 juli 2021

Personer runt bord och glödlampa I dag tycker majoriteten att arbetslivet är jämställt i Sverige. Men är vi så jämställda som vi tror? Här är fem situationer där ni kanske omedvetet blundar för sanningen.

6 av 10 upplever att arbetslivet i Sverige är jämställt idag. Män tycker i betydligt högre utsträckning än kvinnor att arbetslivet i Sverige är jämställt. Män tycker även i högre utsträckning än kvinnor att just deras arbetsplats är jämställd. Det visar Unionens Novusundersökning*.

Samtidigt ser vi att det oförklarade lönegapet gör att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre än mannen när vi pratar lön bland privatanställda tjänstemän över ett arbetsliv.

Vi ser att bristen på jämställdhet i arbetslivet leder till ojämställda pensioner.

Vi ser att kvinnor och män inte blir chefer i lika hög grad, trots att de vill det lika mycket.

Ett ojämställt arbetsliv får stora konsekvenser. Näringslivet får sämre konkurrenskraft och tappar kompetens. Men med ökad jämställdhetstakt skulle arbetsgivarna kunna tjäna på att fler kvinnor blir chefer och tar plats i styrelser och ledningar.


Här är fem situationer som kan bli en ögonöppnare.

 1. Män lunchar med män, kvinnor med kvinnor. Du sitter i lunchrummet – hur jämställd är arbetsmiljön? Sitter vissa yrkesgrupper med varandra? Är kvinnorna oftare vid ett bord och män vid ett annat? Vilka fikar och lunchar med varandra? Se dig omkring och fundera över hur inkluderande er arbetsmiljö är.
 2.  Föräldraledighet – något för kvinnor? Hur är det när en kvinna är gravid hos er – får hon då frågan NÄR hon ska vara föräldraledig medan män får frågan OM?
 3. Män hjälper till med it. Vem gör vad på jobbet? Vem får till exempel oftast frågan om att hjälpa till när datorn strular? Och vem får den när diskmaskinen ska tömmas? Vem vattnar blommorna? Och på en högre nivå – vem har ansvar för hr-frågor respektive ekonomi eller it på jobbet?
 4. Talarutrymme på möten. Får alla samma talarutrymme? Testa och ta tid på ett möte. Får kvinnor och män ungefär samma taltid?
 5. Män får mer gehör. Förekommer härskartekniker hos er? Kan till exempel en man upprepa samma sak som en kvinna tidigare sagt på mötet – men mannens kommentar bli mer lyssnad på? PS Lyssna om det händer andra, då kan du använda bekräftartekniker och säga ”ja, det låter som det Anna sa nyss”. Att stå upp för en kollega och bekräfta hen betyder inte att någon är svag eller att det är synd om den. Det betyder bara att alla är schysta mot varandra. DS

Fundera över hur du svarar på de 5 frågorna. Är det verkligen jämställt hos er? Grattis! Inte? Läs tipsen för ett jämställt arbetsliv.

 

Smarta tips för ett jämställt arbetsliv

Här är några tips på hur du kan bidra till en mer inkluderande arbetsmiljö.

 1. Säg gärna ”alla, oavsett kön” snarare än ”män och kvinnor” eftersom alla inte identifierar sig som kvinna eller man.
 2. Undvik generaliserande föreställningar om kvinnligt och manligt eftersom de begränsar individers handlingsutrymme och möjlighet att vara sig själva på arbetsplatsen. Det sätt som kvinnor respektive män som grupp beter sig på säger inte per automatik något om hur en enskild individ är eller vill vara.
 3. Finns det på din arbetsplats könsstereotypa föreställningar om vem som är bäst lämpad att ta hand om sjuka barn eller olika förväntningar om hur länge kvinnor respektive män bör vara föräldralediga? Uppmuntra då dina kollegor att bryta gamla invanda mönster.
 4. Prata om vem som gör vad på arbetsplatsen – både formellt och informellt. Om det råder en ojämn könsfördelning inom ett visst yrke eller arbete kan ni resonera kring varför så är fallet. Diskutera även vem som ser till att det är snyggt i fikarummet, hjälper till med tunga lyft, vattnar blommor, eller hjälper till när datorn hängt sig. Könsbundna mönster som man kanske aldrig reflekterat över förut kan synliggöras och i förlängningen förändras tack vare gemensamma ögonöppnande diskussioner. Är du förtroendevald ? Då är det extra viktigt att du föregår med gott exempel och bidrar till trivsel och inkludering på arbetsplatsen. Är du chef? Om du ser eller får höra att det finns medarbetare som beter eller uttrycker sig olämpligt är det viktigt att du tar ditt ansvar och tydligt markerar att beteendet är oacceptabelt.
 5. Det är en självklarhet att arbetsmiljön ska vara fri från förnedrande eller pornografiska bilder. Om sådana ändå förekommer på arbetsplatsen, säg ifrån och lyft vid behov frågan med ditt arbetsmiljöombud eller din arbetsgivare.
 6. Reflektera över vilka som fikar och lunchar med varandra på arbetsplatsen. Sker det sociala samspelet på arbetsplatsen könsuppdelat och vad kan det i så fall tänkas få för konsekvenser för arbetsmiljön? Vid behov bör frågan lyftas på lämpligt möte och ni i arbetsgruppen kan tillsammans komma överens om hur ni ska bryta invanda mönster.
 7. Diskutera om alla medarbetare får samma talar- och handlingsutrymme och tas på lika stort allvar oavsett kön. Är det så att vissa kollegors upplevelser, idéer och åsikter tillmäts större betydelse än andras och kan det finnas ett samband med kön? Ett sätt att motverka detta är att lyssna aktivt, ge feedback och plats åt alla, oavsett kön.
 8. Kön får aldrig vara skäl att behandla någon illa eller att utesluta någon ur gemenskapen. Om du ser att detta ändå sker; säg ifrån, erbjud den utsatta ditt stöd och informera arbetsgivaren.
 9. Förekommer härskartekniker, exempelvis osynliggörande eller förlöjligande, är det viktigt att säga ifrån och arbeta aktivt med bekräftarstrategier, som synliggörande och upphöjande.


Så ser arbetslivet på jämställdhet

 • 6 av 10 tycker att arbetslivet är jämställt. Samtidigt ser vi att det oförklarade lönegapet gör att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre än mannen när vi pratar lön bland privatanställda tjänstemän över ett arbetsliv.
 • Det ska inte straffa sig att vara kvinna. Men i dag leder bristen på jämställdhet i arbetslivet till ojämställda pensioner. Kvinnor och män blir inte chefer i lika hög grad, trots att de vill det lika mycket. Det är oacceptabelt!
 • Ett ojämställt arbetsliv får stora konsekvenser. Näringslivet får sämre konkurrenskraft och tappar kompetens. Med ökad jämställdhetstakt tjänar arbetsgivarna på att fler kvinnor blir chefer, tar plats i styrelser och ledningar med mera.
 • Det är viktigt att arbetsgivarna genomför lönekartläggningar och analyser varje år. Det är dessutom lagstadgat. Det krävs en aktiv handling från arbetsgivarsidan för att få en jämn könsfördelning bland chefer och i styrelser. Och arbetsgivarna måste se över sina rutiner så att det funkar att ha barn och göra karriär . Ytterst handlar det om att företagen förlorar pengar och kompetens på att inte vara jämställda.
 • Det går ofantligt långsamt mot ett jämställt arbetsliv, för att jämföra skulle det ta 91 minuter att borsta tänderna om man gör det i jämställdhetstakt. En vanlig arbetsdag skulle pågå i 15 dygn. Med den takten kommer våra barns arbetsmarknad fortfarande inte vara jämställd. Det kan vi aldrig acceptera.  Vi har väntat länge nog. Nu är det dags att agera.
 • Vi når inte ett jämställt samhälle bara genom att gå avtalsvägen eller genom att politiken fattar beslut. Jämställdhet handlar i mångt och mycket om attityder och värderingar. Här tar Unionen en viktig roll i att opinionsbilda för att förändra människors beteenden. Vi vill få allmänheten att ta ställning för ett jämställt arbetsliv vilket gör skillnad i vardagen.


*Om vår Novus: Antal intervjuer: 2206, svarsfrekvens: 68%