Störd återhämtning stoppas bäst med regler och policys på arbetsplatsen 

Flera medier har i veckan uppmärksammat att Belgien och fler europeiska länder nu enligt lag förbjuder chefer att ringa och mejla sina anställda på kvällar och helger. Unionen tycker att intentionen är bra, men att lagstiftningen är fel väg att gå. Istället tycker vi att frågan om tillgänglighet efter arbetstid ska hanteras nära verksamheten och nära medarbetarna. En lag riskerar att bli trubbig och slå fel. 

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 15 feb. 2022

Stress är helt klart ett av de största problemen i arbetslivet. Att ständigt vara nåbar, dygnet runt 356 dagar om året, förbättrar inte situationen för arbetsrelaterad stress. 

Därför är frågan om tillgänglighet efter arbetstid angelägen och det är viktigt att den hanteras. Men istället för lagstiftning menar Unionen att frågan ska diskuteras på arbetsplatsen, tillsammans med medarbetare och arbetsmiljöombud , så att tillgänglighet kan anpassas efter verksamheten och de som jobbar där. 

Minst lika viktigt är att komma överens om hur kollegor förhåller sig till varandra. Även här blir en lagstiftning är trubbig. Ska en vanlig anställd som ringer eller mailar en kollega anses bryta mot lagen? 

Vi vet att om man formaliserar och dokumenterar vad som gäller på arbetsplatsen - till exempel i en mejl- och mobilpolicy - så mår de anställda bättre och upplever mindre stress.  

Onödiga mejl, teamschattar, sms och telefonsamtal som stör återhämtning på helger och kvällar måste stoppas. Det gör vi bäst med regler och policies på arbetsplatsen. 

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen

2022-02-16