Så ser Unionen på den höga inflationen

I oktober uppmättes inflationen till 3 procent. Det är högre än på länge och högre än Riksbankens mål på 2 procent. Nu väntar några månader då vi bedömer att den svenska inflationen kommer ligga över inflationsmålet. Men vi tror att inflationstakten kommer gå ner igen under nästa år. Det är en syn som också delas av Riksbanken.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 25 nov. 2021

I oktober uppmättes inflationen till 3 procent. Det är högre än på länge och högre än Riksbankens mål på 2 procent. 

Det är tydligt att pandemin har skapat stora svängningar i inflationstakten. Förra året blev inflationen bara en halv procent. I år har den hittills i genomsnitt varit cirka 2 procent. Den senaste tidens högre inflationstakt förklaras till stor del av höga energipriser, ett internationellt fenomen. Inflationen har också stigit betydligt mer i många andra länder än i Sverige.

Nu väntar några månader då vi bedömer att den svenska inflationen kommer ligga över inflationsmålet. Men vi tror att inflationstakten kommer gå ner igen under nästa år. Det är en syn som också delas av Riksbanken.

Köpkraften hos konsumenterna fortsätter också att vara god - arbetslösheten minskar och löntagarnas reallöner ser ut att öka även framöver.

En del frågar sig vad som händer om inflationen fortsätter att stiga. Kommer Unionen då att kräva högre löner i nästa  avtalsrörelse för att kompensera för inflationen? 

Det korta svaret är nej. När det blir dags för avtalsrörelse år 2023 kommer vi utgå ifrån Riksbankens inflationsmål. Det har vi gjort i över 20 års tid och det har visat sig vara en framgångsrik strategi, som har gett höga reallöneökningar till våra medlemmar. 

Unionens uppgift är att ta ansvar för att vi får långsiktigt hållbara löneökningar som ger våra medlemmar mer i plånboken över tid. Att jaga inflationen när den går upp eller ner skulle snarare äventyra en sådan utveckling. Det har historien lärt oss. 

Det är också Riksbankens jobb att agera ifall inflationen varaktigt skulle hamna över inflationsmålet. Det känner vi oss trygga med att de kommer göra. Men just nu är Riksbankens bedömning, enligt dagens färska penningpolitiska besked, att det kommer dröja innan vi har något mer varaktigt högre inflationstryck.

Vi kommer alltså inte kräva högre löneökningar på grund av inflationen. Men det kan absolut finnas andra skäl till att lönerna bör öka mer i nästa avtalsrörelse. Svensk ekonomi och industri hade ett starkt utgångsläge redan före pandemin och ser ut att ha klarat krisen bättre än många andra länder och stärkt sina positioner. Fortsätter det så finns utrymme för en högre löneökningstakt framöver.

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen

2021-11-25