Kvinnorna betalar priset för familjen – hur rättvist är det?

Kvinnors dubbla ansvar för både jobb och familj påverkar inte bara karriären och inkomsten – utan i förlängningen även hälsan. Därför måste vi fortsätta fajtas för jämställdhet. Nu. Ja, det är dags att öka jämställdhetstakten!

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 22 okt. 2021

Kvinnor betalar priset för dubbelt jobb

Många tjänstemän jobbar på familjevänliga arbetsplatser. Man har möjlighet att vobba och får flexa lite, vilket innebär att man kan hämta barn på dagis och jobba igen sina timmar på kvällen hemifrån. Ja, man tar större ansvar för markservicen. Men det har ett pris. En studie från IFAU visar att det i förlängningen påverkar hälsan, förkortar livslängden och ökar den stressrelaterade dödligheten.

Föräldraskapet påverkar inte sällan även karriären negativt – framförallt kvinnors. Var fjärde kvinna säger att deras föräldraledighet påverkat både karriären och kompetensutvecklingen negativt. Medan 70 procent av männen inte tycker att papparollen gjort att karriären fått sig en törn. Det visar Unionens Novus-undersökning ”Föräldravänligt arbetsliv

– Jag som jobbat med facklig verksamhet i många år märker det tydligt. Ofta börjar det redan under graviditeten, först får du inte åka med på den där kursen, och sen får du inte chefsjobbet så som planerat, ”för du ska ju ändå vara borta”, säger Gunilla Krieg, central ombudsman för Unionen.

De allra flesta – män som kvinnor – får vara med på lönerevisionen under föräldraledighet, eftersom arbetsgivare vet att det är förbjudet att missgynna och diskriminera föräldralediga. Däremot blir lönehöjningen ofta väldigt låg jämfört med de år man arbetar och jämfört med kolleger som arbetar.

– Alla ska ha ett lönesamtal en gång om året och vara del av den årliga lönehöjningen, men många gravida får höra att ”vi tar det sen när du är tillbaka” och när man kommer tillbaka säger chefen att ”vi har ju inget att bedöma dig på nu när du varit borta.” På så sätt halkar kvinnor ofta efter i lön två år för varje barn genom lägre lönehöjning.

IFAU:s forskning bekräftar samma mönster: kvinnorna får betala ett högre pris för föräldraskapet. Innan man får barn tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket, är chefer och sjukskrivna i ungefär samma utsträckning. Sedan händer något. Kvinnor tappar i inkomst, blir mer sällan befordrade och är oftare sjukfrånvarande. 15 år efter första barnets födelse har inkomstskillnaderna mellan mamman och pappan i genomsnitt ökat med 32 procent!

– I Sverige finns det en attityd att om man ska göra karriär och ha en bra lön så krävs det att man satsar mer än heltid. Trots att vi vet att kvantitet (antalet timmar) inte säger något om kvalitet (välgjort jobb). Det här är ett bekymmer när man har småbarn som man ska hämta, lämna och vabba för, säger Gunilla Krieg.

Kvinnor gör större anpassningar till föräldraskapet än vad män gör – och karriären sätts därmed i högre grad på paus.

– När barnen kommer får kvinnorna färre intressanta arbetsuppgifterna, trots att man ju inte tappar i kompetens utan snarare utvecklas av att vara förälder. Du lär dig bland annat stresshantering, arbetsledning, tålamod och blir mer effektiv

– Jag pratade nyligen med en visstidsanställd kvinna som gärna skulle vilja ge sitt barn ett syskon, men som inte vågar för att hon då vet att hon blir utbytt. Det händer inte lika många män.

En lösning tycker Gunilla vore om fler företag skapade tjänster där människor kan hoppa in för varandra, man kanske är två som delar på chefsjobb och kvalificerade tjänster.

– Jag vet att kvinnor avsäger sig vissa arbetsuppgifter när de får barn, man tänker att ”jag kan inte vara kursledare, för tänk om jag måste vabba den dag då det kommer 50 kursdeltagare från hela landet.” Om man organiserar arbetet så att det finns en reserv som ersätter när någon är borta så vågar fler att ta på sig större ansvar. Genom att tydligt signalera att det inte är något hinder i karriären att du får barn, kan företagen lättare få del av fler personers kompetens och attrahera fler unga välutbildade personer, vilket de ju säger sig vilja göra.

Det här innebär såklart inte att kvinnor borde sluta arbeta när de får barn. Nej, det pekar på behovet av ett mer jämställt privat- och arbetsliv!

Unionen vill:

Se ett mer jämställt arbetsliv. Här är tre steg i rätt riktning:

  • Att arbetsgivarna varje år genomför lönekartläggningar och analyser.
  • Att arbetsgivarna jobbar systematiskt för att uppnå ett föräldravänligt arbetsliv.
  • Att arbetsgivarna eftersträvar aktivt en jämn könsfördelning bland chefer och i styrelser.