Företagen övervintrar personal

Antalet varsel och uppsägningar ökar men företagen drar sig från att säga upp sin befintliga personal. De borde använda tiden till att kompetensutveckla personalen.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 28 feb. 2024

Antalet varsel och uppsägningar ökar, men nya siffror i en undersökning om läget på arbetsmarknaden som Unionen gjort verkar det som att företagen fortfarande drar sig för att säga upp sin befintliga personal.

Många företag är smärtsamt medvetna om hur svårt det är att hitta rätt kompetens att anställa när efterfrågan kommer tillbaka. Ett sätt att behålla kompetensen är att låta personalen stanna kvar trots att man inte har tillräckligt med arbetsuppgifter. Fenomenet har kallats övervintring av personal, eller labour hoarding.  

Unionen har undersökt fenomenet och vår senaste undersökning visar att det nu något färre företag som övervintrar personal än det var för ett halvår sedan, även om nedgången är liten.  

Det som är bekymmersamt med övervintringen av personal är att endast 1 av 6 av företagen som nu övervintrar personal använder tiden till att erbjuda de anställda kompetensutveckling i högre grad än vanligt. Det är en missad chans när tiden nu finns. Det gäller att hela tiden rusta sin personal. Det här är ett ypperligt tillfälle. 

Däremot ser vi stora branschskillnader gällande kompetensutvecklingen. Inom industrin anger 30 procent att de använder tiden till att satsa på sin personal medan motsvarande siffra för tjänstesektorn endast är 6 procent. Det hänger sannolikt ihop med att arbetskraftsbristen är extra stor inom industrin. Men det industrin nu har insett behöver även andra branscher ta efter för att värna sina kompetensbehov framåt.  

Vad kan vi då se om utveckling framåt? Jo, det ser något ljusare ut. Det planeras fortfarande för neddragningar, men både gällande varsel och andra åtgärder väntas det ske i lägre takt än under det senaste halvåret. Eftersom det nu också kommer allt fler tecken på att den allmänna konjunkturen kommer vända uppåt framöver så kan förhoppningsvis även arbetsmarknaden förbättras senare under året. 

TB

Tobias Brännemo

Chefsekonom