Checklista: Miljö- och klimatfrågor relaterade till verksamheten

I företagets hållbarhetsrapport ska det framgå vilka hållbarhetsmål man har valt att fokusera på och varför.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 17 juni 2021

Papper med en checklista och en hand med en penna som är på väg att bocka av När du vill ta upp dialogen om klimat är det bra att börja med organisationens eget arbete med att minska sitt klimatavtryck. Nästa steg är att titta på den klimatpåverkan verksamheten har i produktionen av produkter och tjänster. Det är lite mer komplext, men det är främst där klimatomställningen kommer att ske.

Checklista för miljö- och klimatfrågor relaterade till verksamheten

  1. Finns det en tydlig målsättning och handlingsplaner för hur man ska begränsa verksamhetens klimatpåverkan i hållbarhetspolicyn eller -strategin?
  2. Refererar man till Agenda 2030 mål 13, som handlar om att bekämpa klimatförändringar, i sin hållbarhetsstrategi? Unionen vill att företagen även ska arbeta med mål 8, som handlar om hållbar tillväxt och anständiga arbetsvillkor. Vi ser det som en förutsättning för att klara klimatomställningen. Vi kallar det en rättvis omställning.
  3. Vilka miljöcertifieringar har organisationen? Miljödiplomering är bättre lämpad för mindre verksamheter. För större verksamheter är ISO-certifiering, som ISO 140001, ofta ett naturligt steg. Även ISO 14008 Environmental Impacts and Related Environmental Aspects, som ger riktlinjer för att mäta kostnaderna för miljö- och klimatpåverkan, är intressanta.
  4. Är organisationen med i något av följande initiativ? Klimatinitiativ finns i Hagainitiativet, Fossilfritt Sverige, Circular Sweden, och Science Based Targets Initiative eller andra?
  5. Hur beräknar organisationen sina koldioxidutsläpp?
  6. Vad gör organisationen för att engagera den egna personalen, de anställdas valda representanter, leverantörer och kunder i
    klimatarbetet?
  7. Engagerar företaget sig i bredare dialog om klimatfrågor? Det kan ske exempelvis genom samarbete med civilsamhällesorganisationer eller forskare med fokus på miljö- och klimatfrågor

Se även