Bli aktiv antirasist på jobbet

Så kan rasismen ta sig till uttryck på kontoret. 5 tips på hur du blir aktiv antirasist på jobbet.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 06 juli 2021

Två handflator med text Vi kan tycka hur mycket vi vill att rasism inte borde få finnas på jobbet – men det gör den. Och problemet är extra utbrett i relation till afrosvenskar.

Rasistiska beteenden är inte alltid illa menade, men beteendena behöver synas och förändras – för de påverkar inte bara svartas vardag här och nu, de påverkar i allra högsta grad deras chanser i livet. Exempelvis sägs det ofta att utbildning är viktigt och leder till lägre arbetslöshet, men det är en sanning som inte gäller alla. För afrosvenskar ger högre utbildning sämre utväxling än för andra. Samma studieskulder, men sämre möjlighet till jobb alltså. Så det är dags att vi tillsammans tar tag i frågan – för ett schysstare samhälle och en rättvisare arbetsmarknad.

Så kan rasismen ta sig till uttryck på kontoret:

 • Att tilltala en kollega man inte träffat tidigare på engelska endast baserat på hens hudfärg och utseende.
 • Att vägra försöka lära sig en medarbetares namn som kan uppfattas som krångligt, kanske till och med hitta på ett enklare smeknamn.
 • Att ifrågasätta en medarbetares svenskhet baserat på personens utseende eller namn: ”varifrån kommer du egentligen?”, ”vad bra svenska du pratar” eller “välkommen till vårt land”.
 • Att associera olika nivåer av intelligens eller andra egenskaper med hudfärg eller etnisk bakgrund, som: ”svarta är lågutbildade”, ”kvinnor från Mellanöstern är förtryckta” eller ”ni asiater är så bra på IT.”
 • Att kliva över någons personliga gräns genom att röra vid hens hår utan tillstånd, ”jag vill bara känna hur det känns.”
 • Att på grund av hudfärg generellt betraktas som mindre kompetent. Eller utgå från att personen inte befinner sig i den position hen har. Kanske säga ”va, är du den nya chefen? Vad kul med lite färg på enheten” eller ”oj, har du gått på Handels, din släkt måste vara stolt.”
 • Att anta eller insinuera att en person som inte är vit har fått sin anställning på grund av kvotering och mångfaldsarbete snarare än kompetens.
 • Och förstås: Oförskämdheter, öknamn och rasistiska skämt.

Bli en aktiv antirasist – 5 tips

 1. Bemöt. Låt aldrig rasistiska uttalanden passera oemotsagda. Du ska alltid bemöta, det är utgångspunkten, annars normaliseras den.
 2. Kalla inte någon rasist, utan ”det du just sa var rasistiskt.” På så sätt skiljer du på sak och person. Personen kanske inte menade att vara rasistisk, och kan tänka ett varv till nästa gång.
 3. Förklara att någon kan ta illa vid sig av orden. ”Det landar inte väl vare sig hos honom/henne eller oss andra i gruppen.”
 4. Tolerera inte. Gör klart att du inte tolererar liknande påhopp eller uttryck.
 5. Lyft frågan till chefen, HR och likabehandlingsombudet eller arbetsmiljöombudet. Ansvaret för att komma till rätta med problemen ligger hos arbetsgivaren!