Vad innebär det i praktiken att avtalsrörelsen skjuts upp?

Det innebär bland annat att det inte finns något centralt avtal om lönerevision under 2020 ännu och ni bör därför avvakta även med lönesamtal tills vi har nya avtal på plats.

Att förhandlingarna fortsätter i höst och det innebär att ditt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor nu förlängs. Anledningen är att parterna kommit överens om att skjuta upp avtalsrörelsen på grund av de stora effekter vi ser av Corona-viruset. Flera avtal har redan prolongerats, det vill säga förlängts, med 7 månader och vill du veta mer om just ditt kollektivavtal kan du hitta information på unionen.se under ditt kollektivavtal .

Den nödvändiga pausen i avtalsförhandlingarna innebär bland annat att det inte finns något centralt avtal om lönerevision under 2020 ännu och ni bör därför avvakta även med lönesamtal tills vi har nya avtal på plats. I höst är det dags att återuppta förhandlingarna och tänk på att det som eventuellt görs på löneområdet innan dess i ditt företag/organisation kan påverka våra möjligheter att då träffa så bra centrala kollektivavtal som möjligt. Viktigt också att det inte tecknas några lokala avtal som sträcker sig längre fram än ditt nuvarande centrala avtals giltighetstid. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg