Unionens konjunkturprognos: svensk industri oväntat stark

– Det finns ingenting som talar för att vi borde ha lägre löneökningstakt än vad vi fick i förra avtalsrörelsen, om man tittar på långsiktiga faktorer som svensk konkurrenskraft och kostnadsläget i Sverige.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg