Nya avtal för medlemmar inom handeln

Unionen har idag tecknat avtal med Svensk Handel gällande avtalsområdena Handelns tjänstemannaavtal och avtalet för Tjänstemän inom detaljhandeln, DT-avtalet. Efter tuffa förhandlingar kunde till slut en överenskommelse träffas som är bra för Unionens medlemmar.

Den 31 mars klubbades det nya Industriavtalet vilket gav oss ett märke. Nu har förhandlingarna med Svensk Handel avslutats på dessa två avtalsområdena, och efter tuffa diskussioner så finns nu ett avtal på plats. 

- Det har funnits en samsyn mellan parterna om att märket är normerande och att innehållet i märket ska utgöra grund för kollektivavtalen inom handeln. Dock har det funnits frågor på bordet där parterna stått långt ifrån varandra. Svensk Handel ville ha förändringar i löneavtalen för att godta den extra satsningen på avtalens lägsta löner. De ville heller inte ha någon individgaranti i lönerevisionen och ställde krav som skulle ha försämrat för Unionens medlemmar på flera områden. Detta är krav som Unionen avvisade och de finns inte med i det överenskomna avtalet, berättar Mikael Svensson, avtalsansvarig ombudsman. 

Det nya avtalet gäller från den 1 maj och ger ett samlat värde över två år på totalt 7,4 procent, fördelat på löneökningar med 3,9 procent år ett och 3,1 procent år två. Samt ytterligare avsättning till delpension med 0,2 procent år ett och ytterligare 0,2 procent år två. Unionen har i avtalsförhandlingarna även krävt en extra satsning på att höja avtalens lägsta löner, även detta krav har fått genomslag och finns med i avtalsuppgörelsen. 

- Vi är väldigt nöjda med innehållet i det avtal som idag har undertecknats och ser fram emot att det implementeras ute på arbetsplatserna, avslutar Mikael Svensson. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg