Avtal klart med Almega inom Telekom

Ytterligare ca 8 500 medlemmar har idag fått nytt kollektivavtal då Unionen och Almega kommit överens inom avtalsområde Telekom.

Almega väljer även här att följa märket,  vilket ger medlemmarna inom Telekom ett samlat avtalsvärde om 7,4 procent över en avtalsperiod om två år. 

De nya avtalen innebär:

Om arbetsgivare och fackliga representanter inte kommer överens vid en lokal förhandling ska ett minsta löneökningsutrymme samt revisionsdatum för Unionens medlemmar vara:

  • 4,1 procent den 1 april 2023
  • 3,1 procent den 1 april 2024 
  • Även fasta ersättningar som finns i allmänna villkor räknas upp med 4,1 % den 1 april 2023 och 3,1 % den 1 april 2024. 
  • Lägstalönerna höjs med 1350 kronor under det första avtalsåret. Höjningen är en del av det samlade avtalsvärdet.
  • Under avtalsperioden gör arbetsgivaren en kompletterande avsättning till ITP på ytterligare 0,2 procent för 2024 till individens tjänstepension. Det nya sammanlagda värdet av individens kompletterande avsättningar blir därmed 1,3 procent vid avtalsperiodens utgång. Också detta ingår i märket.​

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg