Om din föräldraledighet!

Du har rätt att vara helt ledig från och med barnets födelse och 18 månader framåt. Den lagstadgade föräldraförsäkringen kan kompensera dig med två olika sorters ersättning – föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. I försäkringen ingår även graviditetspenning.

Bli medlem här!

Föräldraledigt före barnets födelse

En gravid kvinna med tungt arbete eller ett arbete som innebär risk för fosterskador, kan omplaceras eller, om detta inte är möjligt, vara ledig med graviditetspenning. Den blivande mamman kan få graviditetspenning från och med 60:e dagen till och med den 11:e dagen före barnets beräknade födelse.

Föräldraledig före och efter barnets födelse

Tillsammans kan föräldrarna ta ut 480 dagar med föräldrapenning innan barnet fyller åtta år eller första skolårets sista dag. Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna. De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. Mamman kan ta ut föräldrapenning 60 dagar före den beräknade förlossningen.

Efter att barnet är fött kan föräldrarna dela på ersättningen som de vill, men 60 dagar måste tas ut av mamman och 60 dagar av den andra föräldern. Dessa dagar kan inte överlåtas på den andra föräldern. Det går bra att ta ut föräldrapenning som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.

Den andra föräldern har dessutom rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med barnets födelse.

Föräldralön/havandeskapslön genom kollektivavtal

Om din arbetsgivare har kollektivavtal , får du som förälder även föräldralön , vilken betalas av arbetsgivaren. Föräldralönen kompletterar föräldrapenningen så att den totala ersättningen blir 90 procent under en till sex månader. Oftast betalas den ena hälften av pengarna ut när ledigheten börjar och den andra hälften när föräldern varit tillbaka i tre månader på sitt arbete. Läs mer i det kollektivavtal som du omfattas av via din arbetsgivare. Om du är inloggad medlem kan du se vilket avtal du omfattas av under ”Mitt kollektivavtal” i ”verktygslådan” till höger.

Arbeta efter föräldraledighet

När du kommer tillbaka till arbetet efter föräldraledighet är utgångspunkten att du har rätt till samma tjänst som du hade innan föräldraledigheten eller likvärdigt arbete.

Din arbetsgivare får inte missgynna dig för att du har använt din rätt att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen. Arbetsgivaren får alltså inte ge dig en sämre tjänst, lägre lön eller sämre villkor av skäl som har samband med att du har varit föräldraledig.

Påverka och utveckla - få ännu bättre koll!

Är detta en fråga du tycker kan skötas bättre på din arbetsplats? Som arbetsplatsombud eller med en facklig klubb finns förutsättningar att få insyn och inflytande över villkoren och verksamheten. Arbetsgivaren behöver informera och förhandla innan viktiga beslut och förändringar.

Inkomstförsäkring ingår

För din skull. Och alla andras.

Som medlem får du personliga tjänster och förmåner du själv har nytta av och som hjälper dig förbättra lönen, kompetensen, arbetsmiljön och allt annat på jobbet. Samtidigt bidrar du och över 685 000 andra till styrkan som gör att vi tillsammans kan driva på för ett tryggt, utvecklande och hållbart arbetsliv för alla. På varje arbetsplats och i hela det privata arbetslivet.

Hur mycket kan vår inkomstförsäkring ge dig?

Fyll i och se vad du tjänar på att bli medlem.

Månadslön före skatt:

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring ger dig!

Du får många fördelar som medlem i Unionen

Här är tre av dem:

 1. En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan

  A-kassan ersätter inte det du tjänar över 33 000 kr. Med vår inkomstförsäkring kan du tillsammans med a-kassan, få behålla upp till 80 % av din tidigare lön. 

 2. Hjälp vid löne- och utvecklingssamtal
  Vi ger dig råd och stöd när det är dags för lönesamtal och utvecklingssamtal. Lönesamtalet är årets viktigaste möte för dig och din lön. Med hjälp av lönestatistik och lönecoachning kan vi hjälpa dig komma väl förberedd till ditt lönesamtal och öka dina möjligheter att få gehör för dina krav.

  Utvecklingssamtal, som du bör ha en gång om året, är till för att utveckla dig som medarbetare och företaget som helhet. Att komma väl förberedd till dessa samtal är minst lika viktigt som inför lönesamtalet. Självklart hjälper vi dig med det också!

 3. Rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp
  Ibland kör det ihop sig. Ibland kommer man inte överens. Ibland hopar sig molnen vid horisonten. Men det är lugnt - som medlem får du råd och stöd när det uppstår problem och tvister på arbetsplatsen.

Frågor och svar

Vi svarar gärna på dina frågor. Här är några av de vanligare:

Vad kräver inkomst­försäkringen?

För att få ut ersättning när du blir utan jobb krävs det att du har varit medlem i både Unionen och i en svensk a-kassa och att du har omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Utöver detta måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad i 12 månader under de senaste 18 månaderna. Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden, "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna. Kravet är att du har varit med i försäkringen hela den period som du har arbetat. Se fullständiga försäkringsvillkor.

Tänk på att anmälan till inkomstförsäkringen inte sker med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och a-kassan .

Kom ihåg a-kassan!

Ditt medlemskap i Unionen innebär inte att du per automatik också är medlem i a-kassan. Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och du väljer själv om du vill gå med i en a-kassa eller inte. A-kassa är däremot något som vi på Unionen rekommenderar, för din trygghets skull, men också för att medlemskap i en svensk a-kassa krävs för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös.

Fördelarna är många - gå med i Unionen redan i dag